No Tag To Print

מרואן ברגותי פלאש 90

זוהה שיגור מרצועת עזה לעבר ישראל, ללא נפגעים

ממועצה אזורית אשכול נמסר כי לפני מספר דקות זוהה איכון על נפילה בשטח פתוח בסמוך לגבול באזור דרום המועצה. בישוב סמוך הופעלה התרעה באפליקציית פיקוד העורף על שטח פתוח. לא הופעלה התרעת ׳צבע אדום׳ בתוך הישוב כי לא נשקף איום לישוב.
אין הנחיות מיוחדות לתושבים.