פרשת השבוע היא פרשת משפטים: משה מתכונן לעלות להר- סיני. "ודל לא תהדר בריביו"  – לא לתת לרגש החמלה והרחמים להטות את שיקול הדעת, זה שמישהו מסכן לא אומר שהוא זכאי מראש.

הפטריוטים

הפטריוטים