No Tag To Print

שרת המשפטים איילת שקד. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90
הלוויות מחבל. פלאש 90

ועדת השרים אישרה את החוק להגבלת הלוויות מחבלים

החוק יעניק למשטרה את הסמכות לעכב החזרת גופות מחבלים עד שימולאו כל הדרישות שיבטיחו קיום טקס ללא הפרות סדר אלימות והסתה לטרור: "צעד להגברת ביטחון ישראל"

הלוויות מחבל. פלאש 90
הלווית מחבל. פלאש 90

 

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום (א') את בחוק המאבק בטרור, הנותן למפקד המחוז במשטרה את הסמכות לעיכוב החזרת גופות מחבלים. על פי תזכיר החוק שיזמו שרת המשפטים איילת שקד והשר לביטחון פנים גלעד ארדן, מפקד המחוז במשטרה יוכל לעכב מסירת גופות מחבלים כל עוד לא התקבלה התחייבות לקיום הלוויה ללא הפרות סדר, אלימות והסתה לטרור ונגד ישראל. החוק מגיע לתת מענה ל"בג"ץ ג'אברין" לפיו אין למשטרה את הסמכות לעיכוב הלוויות.

לאחר אישורו של החוק בקריאה שנייה ושלישית, תוכל המשטרה להוציא צו עיכוב מסירת גופת המחבל ותתנה את החזרתה במילוי התנאים שתציב למארגני ההלוויה, כאלה שיבטיחו כי האירוע יתקיים ללא פעילות הסתה, אלימות ופגיעה בחיי אדם. המשטרה תוכל להגביל את מספר וזהות המשתתפים, מניעת השתתפות של אדם מסוים, לקבוע את המועד והמסלול ולאסור נשיאה של חפצים מסוימים. המשטרה תוכל במקרים מסוימים אף לקבוע את מיקום הקבורה של המחבל, וגם להורות על הפקדת ערבות כספית.

שרת המשפטים איילת שקד. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90
שרת המשפטים איילת שקד. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

 

בתזכיר החוק הוסבר: "מדינת ישראל מחויבת להבטחת ביטחונם ושלומם של אזרחיה, ובכלל זה לפעול לסיכול איומי הטרור כל זאת תוך שמירה על איזון בין עוצמת הכלים הנדרשים להתמודדות אפקטיבית עם הסיכונים האמורים לבין מחויבות המדינה לשמירה על ערכי הדמוקרטיה וזכויות אדם".

השר לביטחון פנים גלעד ארדן: "הלוויות מחבלים הופכות למפגני הסתה ותמיכה בטרור שמגבירים את הסיכוי לפיגועים נוספים ולכן הובלתי מדיניות נוקשה כנגד קיומן של הלוויות המוניות ומסיתות כדי שרוצחים בזויים לא יזכו לכבוד על מעשיהם. החוק שאושר בוועדת שרים לחקיקה יחזיר את הסמכות שביטל בג"ץ למשטרה להחזיק בגופת המחבל עד למילוי דרישותיה, כך שלוויות המחבלים לא יגרמו להסתה נוספת".

שרת המשפטים איילת שקד: "ועדת השרים לחקיקה עשתה היום צעד נוסף להגברת ביטחונה של מדינת ישראל. כדי להעניק סמכות מפורשת בחוק ולאפשר לכוחות הביטחון להתנהל לפי שיקול דעתם המקצועית, אנו פועלים לפתרון בשתי דרכים: האחת היא בקשה שהוגשה לאחרונה לדיון נוסף בבג"ץ שאסר החזקת גופות לצורך מו"מ. השנייה היא תזכיר חוק זה שיאפשר עיכוב מסירת גופות עד שיובטח שלום הציבור ותימנע הסתה שמובילה לאלימות".

It is not Android