No Tag To Print

צילום: הדס פרוש פלאש 90

ועדת הקורונה דנה ביציאה מהסגר | ישיר

וועדת הקורונה מקיימת בשעות אלו דיון בו תוצג אסטרטגיה ליציאה מהסגר ולטיפול כולל במשבר.
התוכנית נכתבה- על ידי מומחים, רופאות ורופאים בכירים תוך התייחסות לכלל ההיבטים של המשבר: המאבק למניעת התפשטות הנגיף והצעות אופרטיביות לטווח המיידי.

באחריות הוועדה לוודא שמוצגות ונשקלות החלופות השונות ולשם כך זומן להציג את התוכנית ראש הצוות, פרופ' חגי לוין, יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל, ההסתדרות הרפואית.

ח"כ יפעת שאשא ביטון, יו״ר ועדת הקורונה בפתיחת דבריה בדיון: ״אנחנו נתמקד היום בתכנית עצמה אבל לפני כן חשוב לי לומר משה לגביי התפיסה- הגיע הזמן שאנחנו נסתכל על הקורונה בצורה רחבה כעל משבר קורונה ולא רק התמודדות במניעת התפשטות הנגיף עצמו. אנחנו חייבים להסתכל על מספר המובטלים, כמה אנשים פשטו רגל, אלימות במשפחה, אנחנו מאבדים כאן דור שלם של ילדים- אותם ילדים שכבר תקופה לא מגיעים לבתי הספר בצורה סדירה.

פרופ׳ גרוטו: ״מדיניות שצריכה להיות כמה שיוצר אחידה מבחינת הסיכון האפידמיולוגי ודבר שני שהיא מבוססת על מדדי התחלוא- אנחנו לא מתקדמים כל עוד לא עומדים במדדי התחלואה שהוגדרו לאותו שלב. להחיל את הרמזור מאוחר יותר. יש קריטריונים למקומות סגורים או פתוחים ולמצבים שבהם אי אפשר להיות עם מסיכה אם זה חדר כושר או מסעדה לדוגמא. בשלב השני כיתות א׳ עד ג׳, טיפולי קוסמטיקה, מספרות וכו׳ כל עוד r הוא 0.8 . השלב השלישי הוא החזרת המסחר, צימרים (לפני בתי מלון כי הסיכון נמוך יותר). שלב רביעי הוא פתיחת המסעדות, בתי הקפה וחדרי הכושר ולאחר מכן בתי המלון והבריכות. והשלב השישי הוא להחזיר את כיתות ה-י״ב, שלב שביעי תרבות פנאי כנים ותערוכות, שלב שביעי מקומות אירועים ושלב שמיני מועדונים.

בתחילת הסדר היינו על 200 רשויות ירוקות והיום אנחנו על 26.

It is not Android