שיטפונות בישראל

קורונה

ועדת הכספים תפעל לקדם פיצויים לנפגעי השטפונות

ועדת הכספים קוראת לקדם חקיקה לקביעת פיצויים בגין אסון טבע, וכן לפיצוי מידי להפעלת עסקים בנהריה. יו"ר הוועדה הודיע כי יפנה לרוה"מ בבקשה שיכריז על אסון טבע

ועדת הכספים, בראשות ח"כ משה גפני סיימה לפני זמן קצר, דיון לעניין פגעי מזג האוויר בשבועות האחרונים. במהלך הדיון עלתה קריאה מצד חברי כנסת שונים להכריז על אסון טבע.

בתגובה ציין נציג רשות שוק ההון כי מי שמכוסה בפוליסת ביטוח מתאימה, מכוסה לעניין זה: "הורנו לחברות הביטוח לתת תעדוף לתביעות הנוגעות לפגעי מזג האוויר, יש לנו סדר גודל של 4,500 פניות לחברות הביטוח. ההערכה כרגע של חברות הביטוח היא של נזקים בהיקף של כ-130 מיליון שקלים".

סגן נציב כבאות והצלה, שמעון בן נר, אמר בדיון: "העובדים שלנו עושים עבודה אדירה. אנחנו ממשיכים בפעילתנו, אנחנו גוף בהקמה והמצב הפוליטי משתק אותנו. לא המתנו לקריסת המערכות שלנו, התרענו מראש שיש צורך לרכוש מערכת שליטה בדומה למערכת של מד"א. לראיה המערכת שלהם היחידה שלא קרסה. אנחנו זקוקים ל-30 מיליון ש"ח, יש צורך במערכות נוספות".

בתום הדיון, ציין יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני, כי יפנה לרה"מ לעניין הכרזת אסון טבע, זאת על מנת לסייע לפיצוי לחקלאים. בנוסף ציינה הוועדה כי תפעל לקידום חקיקה לעיגון פיצויים בגין אסון טבע, ויו"ר הוועדה ציין עוד כי יפעל לאיחוד קווי חברות ההצלה. עוד קראה הוועדה בתום הדיון, להקציב מידית 11 מיליון ש"ח להכשרת עסקים בנהריה שנפגעו קשות כתוצאה ממזג האוויר.