No Tag To Print

חומק מעונש

ועדת הכספים אישרה: סיוע למשק בסך 7.2 מילארד שקלים

תכנית שהוגשה על ידי שר האוצר תגרום להאצה משמעותית במשק ותסייע לפתיחת שנת הלימודים

וועדת הכספים של הכנסת אישרה היום (ד') תוכנית האצה וסיוע נרחבת למשק בסך 7.2 מיליארד ש״ח, שאותה הגיש שר האוצר  בתיאום עם רה״מ בנימין נתניהו ושר הבטחון בני גנץ, לטובת מוכנות לפתיחת שנת הלימודים, אישור פחת מואץ לעידוד השקעות לטובת מגזרי המשק השונים ומענק מיוחד שינתן לזכאים למס הכנסה שלילי להמרצת העבודה.

זהו צעד משלים נוסף לסיוע להחזרת המשק הישראלי למתווה של פעילות וצמיחה אותו בכוונתי להמשיך ולקדם גם בעתיד.

It is not Android