No Tag To Print

ועדת הכספים אישרה גידול בתקציב ועדת הבחירות

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני, אישרה את בקשת ועדת הבחירות להגדלת תקציבה לקראת הבחירות לכנסת ה–22. התקציב יעמוד על 329 מיליון ₪

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני, אישרה היום (ב') את בקשת ועדת הבחירות להגדלת תקציבה לקראת הבחירות לכנסת ה–22. התקציב יעמוד על 329 מיליון ₪.

במשרד האוצר ביקשו לאשר בשלב ראשון 303 מיליון ₪ בלבד, ולאשר תוספת נוספת בהמשך במידת הצורך. חברי הוועדה החליטו לאשר את הבקשה במלואה, לאור הצגת הצרכים המופרטת מצד ועדת הבחירות, וכך שכלל הצדדים הודו כי הוועדה נוהגת באחריות כלכלית, ומחזירה כספים שאינה עושה בהם שימוש.

התקציב המעודכן לאחר התוספת מגלם תוספת של כ-46 מיליון ₪ (כ-16%) לעומת התקציב המקורי שאושר לוועדה ועמד על 283 מיליון ₪, והיה זהה לתקציב הוועדה בבחירות לכנסת ה-21.

כ-12 מיליון ₪ מתוך התוספת, הנם עודפי תקציב, שוועדת הבחירות לא עשתה בהם שימוש בתקציב הבחירות לכנסת ה-21, ומועברים לתקציב הבחירות הקרבות. כך בפועל עומדת התוספת על 34 מיליון ₪, המהווים כ-12% לעומת התקציב המקורי.

ועדת הבחירות המרכזית נימקה את בקשה בכך ש"להבדיל ממערכת בחירות 'רגילה' בה ההכנות לבחירות מבוצעות במהלך השנים שבין בחירות לבחירות על פי תכנית רב-שנתית, שבאה לידי ביטוי גם בחלוקת התקציב הנדרש להכנות על פני מספר שנים, הפעם הזו, מועמסות כל הדרישות התקציביות על התקציב הנוכחי. כמו כן, הכניסה למערכת הבחירות לכנסת ה- 22, מלווה בקשיים מיוחדים הנובעים מסמיכות הזמנים בין מערכות הבחירות, ויש לכך השלכות תקציביות".

It is not Android