דחתה הבוקר (ב') את בקשתו של ראש הממשלה, בנימין , לקבל עבור הגנתו המשפטית ממקורבו ספנסר פרטרידג', זאת בעקבות סירובו של נתניהו לחשוף את הונו הפרטי.

בנוסף נדחתה בקשתו לדחות את ההחלטה בנושא ב-30 יום עקב הקדמת הבחירות.

במקביל, פנה ראש הממשלה למבקר המדינה בעניין קבלת ההלוואה. פרקליטו של נתניהו דן בנושא עם היועמ"ש לממשלה אביחי מנדלבליט לקבלת חוות דעת משפטית.

בהודעת משרד נמסר כי "בקשה זו, המוגשת ברגע האחרון, איננה מקובלת על הוועדה. לפיכך, נידחות כל בקשות ראש הממשלה לקבלת היתר באופן סופי". עוד נכתב כי "בהחלטה הסופית מדגישה הוועדה שלא די בדיון עקרוני או תיאורטי – על מנת לאפשר לשקול חריגה מהכללים הדיון חייב להיות דיון עובדתי פרטני בהסתמך על מידע, נתונים ואסמכתאות ראויות. לשם כך ביקשה הוועדה, מהשלבים המוקדמים ביותר של הדיון בבקשה זו, לקבל מידע מפורט ומענה לשאלותיה. ואולם ראש הממשלה לא נענה, עד עצם היום הזה, לאף אחת מבקשות הוועדה".

"מאז ההתחייבות שניתנה בבג"ץ פנתה הוועדה לבאי כוחו של ראש הממשלה מספר פעמים וביקשה את הפרטים הדרושים כדי שניתן יהיה לקיים דיון משלים, אולם התברר, כי ראש הממשלה איננו מסכים למסור את המידע שהתבקש על מצב רכושו הנוכחי, והוא מבקש להציג את הסתייגותו בישיבה מקדמית שהוא מבקש לכנס תחילה למטרה זו", הוסיפו במשרד המבקר. "לכאורה – נוצר רושם שבעוד שבפי באי כוחו של ראש הממשלה אמירות בדבר דחיפות העניין, ההתנהלות כל כולה אומרת סחבת".

מטעם ראש הממשלה נמסר: "לועדת ההיתרים יש תפקיד אחד בלבד – לקבוע האם קיים חשש לניגוד עניינים בבקשת ראש הממשלה למימון הוצאות הגנתו המשפטית מספנסר פרטבריג׳ שלעסקיו אין שום זיקה לישראל. בדיקה פשוטה מביאה למסקנה שאין שום ניגוד עניינים. כאן היה אמור להסתיים תפקידה של הועדה.

חבל שהועדה נכנסה לתחומים לא לה, ניצלה את מעמדה כדי להערים קשיים חסרי תקדים על ראש הממשלה ולמנוע ממנו את הזכות הבסיסית להגן עם עצמו בהליך המשפטי. אירועים כאלה פוגעים באמון הציבור במערכת.

המידע שביקשה הועדה נמצא אצל מבקר המדינה והגורמים המוסמכים על פי חוק- וועדת ההיתרים אינה חלק מהגורמים המוסמכים לעיין בחומר זה. אין הסבר לדרישות הועדה שנעשות ללא סמכות או למניעיה שמסכלים כל דרך אפשרית בה ראש הממשלה יכול להגן על עצמו".

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20:עוד באותו נושא