בהודעה שפרסמה לפני זמן קצר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת נאמר כי: צו מנכ"ל משרד הבריאות אוסר כרגע על השוהים בבידוד בית לצאת מביתם לכל צורך שהוא.

וכי המשרד האמון על שמירת בריאות הציבור הינו משרד הבריאות. לפיכך, על משרד הבריאות לקבל החלטה, האם ניתן לאפשר לאותם "מבודדי בית" לצאת מביתם לצורך הצבעה, ובאלו תנאים.

היה וכך יוחלט – נדרש שינוי הצו הקיים של מנכ"ל משרד הבריאות.

ועדת הבחירות המרכזית מכבדת את צו מנכ"ל משרד הבריאות כפי שהוא נכון לרגע זה, לפיו אין לצאת מהבידוד.

יחד עם זאת, מכח היותה הגוף האמון על ביצוע הבחירות, ולוח הזמנים הקצר מאוד שנותר עד ליום הבחירות – בוחנת הוועדה היבטים שונים הקשורים לסוגיה, ובניהם:

הקמת קלפיות ייעודיות

גיוס צוותים ייעודיים שיסכימו לכהן בוועדות קלפי אלו

ואיתור מקומות להצבת הקלפיות הייעודיות.


רוצים להישאר מעודכנים? הצטרפו לקבוצת וואטסאפ או טלגרם שלנו.