הסיטואציה בה ניגש מלצר ללקוחות יכולה לייצר מגוון סוגים של תקשורת. ח"י ברשת מציג לנו מה היה קורה אילו מלצר היה מציג ללקוחות המסעדה את רחשי הלב בקרבו.


חי ברשת

חי ברשת