No Tag To Print

בשורה טובה למילואימניקים. צילום: פלאש90

התנועה למשילות ודמוקרטיה: ראש הממשלה צריך להמשיך לכהן

תגובת התנועה למשילות ודמוקרטיה להגשת כתב האישום כנגד ראש הממשלה נתניהו:

"ארוע של הגשת כתב אישום נגד ראש ממשלה הוא מצער וכואב, עם זאת חוק היסוד קובע הסדר ברור.

חוק יסוד הממשלה קובע כי ראש הממשלה רשאי להמשיך ולכהן בתפקידו עד להרשעה חלוטה של בית המשפט בעבירת קלון.

החוק נועד להגן על בחירת הציבור ולהישמר מפני מצב בו הכרעה של פקיד אחד תביא להחלפת שלטון ולביטול רצון העם.

הדיבורים על הגשת עתירות לבית המשפט כדי שיעביר את נתניהו מתפקידו הם ביזוי שלטון החוק, מנוגדים לחוק יסוד ונגועים בשיקולים זרים ופוליטיים.

חזקת החפות אינה אמירה סתמית, היא אבן יסוד בהגנה על זכות אדם ואזרח וכאן גם על הדמוקרטיה ורצון העם".