הלילה: מעונן חלקית. יתכן גשם קל. מחר: מעונן חלקית עד נאה. תחול עליה קלה בטמפרטורות. בשבת יהיה נאה ותחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה.

ביום ראשון גם יהיה והטמפרטורות יישארו ללא שינוי ניכר, ובשני – בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי של ממש בטמפרטורות.

תשקיף הטמפרטורות בירושלים לימים הקרוביםחדשות 20

חדשות 20