הלילה (שני) יהיה מעונן חלקית. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. מחר (שלישי) יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. צפוי גשם מקומי וייתכנו סופות רעמים יחידות.

חשש לשיטפונות בנגב. איסלוסרציה. צילום: נתיבי ישראל

בנחלי הדרום והמזרח קיים חשש קל משטפונות. משעות אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
אלדר ממן

אלדר ממן