No Tag To Print

קורונה

השלב הבא בדרך: מערכת הבריאות נערכת לאלפי חולי קורונה באשפוז בית

בימים האחרונים החל שיח סביב נושא הקורונה, לפיו המערכת עלולה שלא להיות מוכנה למצב של קליטת אלפי חולים במקרה ובישראל תהיה התרחשות שכזו. אלא שלערוץ 20 נודע כי כחלק מההתארגנות מערכת הבריאות כולה על שלל מרכיביה (משרד הבריאות, קופות החולים ובתי החולים) לטיפול במגפת הקורונה, מאחורי הקלעים כבר מתגבשות תוכניות פעולה למצב בו תהיה גדילה דרמטית בכמות החולים בנגיף הקורונה בישראל.

על פי הערכות מומחים רבים במערכת הבריאות ומחוצה לה, במצב בו תהיה הדבקה בקהילה, כלומר כזו שלא ידוע מקור ההדבקה, כמות החולים והנשאים עלולה לגדול לאלפי חולים ואף יותר. למען מוכנות המערכת, כאמור החלה חשיבה והיערכות למצב זה, ובתוך כך היערכות למצב בו בתי החולים לא יוכלו לקלוט את כל אלפי המטופלים, זאת בנוסף למאושפזים כתוצאה ממחלות אחרות, ניתוחים ופרוצדורות רפואיות אחרות.

צילום: צבר רפואה

בשבועות האחרונים ולבקשת קופות החולים נערכה חברת 'צבר רפואה', כיום מערך אשפוז הבית הגדול בישראל, לתת שירות אשפוז בבית לחולי קורונה קלים. החברה התבקשה להכין תוכנית פעולה, בעקבותיה פיתחה אפליקציה לניטור מרחוק, באמצעותה יתאפשר מעקב אחרי חולי קורונה קלים שיכולים להתאשפז בבית במעקב של 24 שעות ביממה. החברה נמצאת בימים אלו בשיחות עם משרד הבריאות וקופות החולים להפעלת השירות.

צילום: צבר רפואה

הדבר יתאפשר באמצעות האפליקציה החדשה 'צבר רפואה אישית', באמצעותה ינטר הצוות הרפואי של 'צבר רפואה' את מצבם הרפואי של החולים מרחוק, כאמור במשך 24 שעות ביממה, במטרה לנתח את הנתונים ולעקב אחר התפתחות המחלה. בנוסף, אותו ניטור מרחוק יאפשר לספק שירות פסיכולוגי על ידי העובדות הסוציאליות של החברה למבודדים בבית, במטרה להתמודד עם מצוקות שיעלו כתוצאה מהמצב.

באמצעות הניטור והאשפוז הביתי, החולים יוכלו להישאר בביתם, להימנע מקרבה עם חולים אחרים ואף קשים יותר ולהישמר מזיהומים אפשריים. נוסף על כך, בתי החולים יוכלו לעשות שימוש יעיל יותר במרחב שנוצר לצורך טיפול בחולים קשים וללא צפיפות. חשוב לציין כי במידה ומצבו של החולה יחמיר, צוותי מד"א יפנו אותו לבית החולים על פי הנחיות משרד הבריאות.

ד"ר איתמר עופר, מנכ"ל צבר רפואה סיפר כי "נכון להיום מאושפזים חולי הקורונה בבתי החולים ברחבי הארץ, אולם הנחת המוצא וההיערכות היא לכך שבמידה ויעלה מספר חולי הקורונה, ינחה משרד הבריאות להשגיח על החולים הקלים בבתיהם." ד"ר עופר הוסיף כי "על רק מקרים נוספים בכל יום של חולים במצבים שונים, כבר היום קיימת היכולת להקל על החולים כמו גם על מערכת הבריאות והמשק כולו. האפשרות לחולה קל לשהות בבידוד ביתי תוך תקשורת שוטפת עם הצוות הרפואי היא משמעותית עבור החולה, כמו גם עבור בתי החולים שכבר עתה נאלצים להתמודד עם צפיפות יומיומית והקצאת משאבים רבים".

צילום: צבר רפואה