על ראש הפלג הצפוני של התנועה האיסלאמית, השייח' ראאד סלאח, נגזרו 9 חודשי מאסר בלבד בגין הרשעתו בהסתה לגזענות בדרשה שנשא במזרח ירושלים ב-2007.
בתחילה נידון סלאח ל-11 חודשי מאסר, אך באוגוסט האחרון קיצר בית המשפט העליון את עונשו לתשעה חודשים כאשר החליט כי נאומו היה בגדר הסתה לגזענות בלבד ולא לאלימות.

עם זאת, נראה כי הסלחנות כלפי השיח' המסית לא מספקת אותו. במחאה על תנאי כליאתו בבידוד באגף ההפרדה בבית כלא רימון, המונעים ממנו להיפגש עם אסירים נוספים, ועל "היחס המשפיל" לטענתו מצד השב"ס – הודיע סלאח כי הוא פותח בשביתת רעב. יש לציין שהבידוד אינו כולל את סנגורו ובני משפחתו הקרובים, אשר כן ראשים לבקרו.

השיח ראאד סלאח
השיח ראאד סלאח

נראה כי הקש ששבר את גבו של סלאח הוא חיפוש שבוצע אתמול בשעת בוקר מוקדמת בתאו ובו החרימו אנשי השב"ס חומרים שכתב. לדברי שירות בתי הסוהר, הפעולות הללו נובעות מטעמים בטחוניים.

זוהי הפעם השניה שבה השיח' המסית שובת רעב, בחודש פברואר השנה החליט לשבות רעב כאות הזדהות עם העציר ששבת רעב אז, מוחמד אל-קיק.

"אין בקריאות כלליות ל'אינתיפאדה עולמית' כדי להביא באופן ממשי לאלימות"

בניסיון להסביר את קלות העונש שנגזר על סלאח, כתב אז השופט סאלים ג'וברן בגזר הדין: "לטעמי, ישנה חשיבות רבה לאוניברסליות של הקהל הנמען בדרשה בהבנת משמעותם של כלל הדברים האמורים לעיל. סבורני כי העובדה שהמבקש לא דיבר אל קהל ספציפי, להוט ופוליטי, אלא אל קהל כללי בכל רחבי העולם, מפחיתה מספציפיות וכפועל יוצא מפחיתה את האפשרות כי קריאה זו תביא כאפשרות ממשית לעשיית מעשה אלימות. בהקבלה גסה, כשם שהאוניברסליות של הקריאות הרווחות ל'שלום עולמי' מפחיתות מהיתכנות השפעתה של הקריאה להבאה לשלום, כך גם אני סבור כי אין בקריאות כלליות ל'אינתיפאדה עולמית' כדי להביא באופן ממשי לאלימות".

בשנת 2007, קבל השיח' על האגרסיביות היהודית, לטענתו, בירושלים ואמר: "אנחנו לא אומה שמבוססת על איבה ונקמה ואנחנו לא אלה שהרשינו לעצמנו לאכול ארוחה שמבוססת על לחם וגבינה בדמם של ילדים".:עוד באותו נושא