No Tag To Print

ברקן. צילום: משה שי פלאש 90

השחקן יהודה ברקן נדבק בקורונה ואושפז במחלקת טיפול נמרץ

‏השחקן יהודה ברקן חלה בקורונה והוא מאושפז בביה"ח הדסה במצב בינוני ויציב, משפחתו מבקשת לקרוא פרק תהילים לרפואתו

‏השחקן יהודה ברקן חלה בקורונה והוא מאושפז בביה"ח הדסה במצב בינוני ויציב. ממשפחתו נמסר: "יהודה מאושפז בהדסה מצבו בינוני ויציב, נבקש מעם ישראל לקרוא פרק תהילים לרפואתו, אנחנו מודים ומעריכים את הדאגה של כולם".

It is not Android