No Tag To Print

בנימין נתניהו, אבו מאזן
דובר צה"ל

הרמטכ"ל על זיוף נתוני גיוס החרדים: "במקום בו יתגלה זדון ננקוט ביד קשה"

הרמטכ"ל נשא דברים הערב בטקס פרסי הרמטכ"ל ליחידות מצטיינות. בדבריו התייחס הרמטכ"ל ברמיזה לזיוף נתוני הגיוס בקרב המגזר החרדי

הרמטכ"ל, רא"ל אביב כוכבי, נשא דברים הערב (שני) בטקס פרסי הרמטכ"ל ליחידות מצטיינות. בדבריו, התייחס הרמטכ"ל ברמיזה לזיוף נתוני הגיוס בקרב המגזר החרדי ואמר כי "בצה"ל אין מקום לעגל פינות", והוסיף: "במקום שבו יתגלה זדון – ננקוט ביד קשה".

פרסי הרמטכ"ל הוענקו השנה ליחידות מצטיינות, ליחידות הזוכות במסדר הרמטכ"ל ולמיזמים מצטיינים בתחומים הבאים: אפקטיביות מבצעית, בניין הכוח, טיפול באנשים, מנהיגות וערכים.

כוכבי: "יושר בדיבור ויושר במעשה, יושר בפעולה ויושר בכוונה. יושר, אמירת אמת ודיווח אמין הם נשמת אפו של צה"ל – זהו צו מחייב העובר כחוט השני מהמ"מ המדווח למ"פ בעיצומה של הלחימה על היעד, דרך ראש ענף המציג נתונים ומתאר מציאות למפקדיו, ועד לפיקוד העליון המשקף את המציאות הביטחונית לדרג המדיני. לכן גם התחקיר הוא אבן יסוד בבניין הצבא, כל תחקיר נדרש להוציא את כל העובדות לאור היום, לנתח אותן מכל כיוון, ולסכם ביושר את המסקנות.

"נעשה זאת לעולם בדיוק ובאופן חד ובהיר, תוך הצגת האמת, כל האמת, רק את האמת – ויותר מכך, תוך התמודדות עם השלכות האמת. הצגת דברים שלא כהווייתם היא הפרה של חוזה האמון הקיים בין צה"ל לבין החברה הישראלית, אשר מפקידה בידיו את בניה ובנותיה. במקום בו נגלה טעות – נלמד ונשפר, ובמקום בו יתגלה זדון או כוונת מכוון, ננקוט יד קשה. בתחום זה אין ולא יהיה מקום לפשרות, אין ולא יהיה מקום לעיגול פינות והעלמת עין".

כזכור, הרמטכ"ל כוכבי הודיע על הקמת ועדת בדיקה שתבחן את אופן איסוף הנתונים של גיוס חרדים בשנים האחרונות (בין השנים 2011-2018). בראש הוועדה עומד האלוף במילואים רוני נומה.

באדיבות חדשות 0404

It is not Android