לאור הערכת המצב ולאור מאפייני זירת רצועת עזה הנחה ראש המטה הכללי, רב-אלוף אביב כוכבי, עם כניסתו לתפקיד כי צה"ל יגביר את מוכנותו למערכה ברצועת עזה והציב את המוכנות כראשונה בסדר העדיפויות המטכ"לי. בעיני הרמטכ"ל תהליך המוכנות כולל שותפות של כלל הגופים במטה הכללי בהובלת פיקוד הדרום. התהליך מתמקד בהגדלת סל המטרות המטכ"לי, העצמת המודיעין, הקשר בין יחידות השדה למודיעין בזמן אמת, ארגון המרחב, אימונים ומאמץ לוגיסטי נרחב. הרמטכ"ל תדרך היום את בכירי הצבא להלן עיקרי התהליך:
1 )תכנון ונוהל קרב -פיתוח השלמת נוהל קרב מטכ"לי ופיקודי למערכה ברצועת עזה – בחציון הראשון של שנת 2019 בוצע נוהל קרב מלא בפיקוד הדרום ובמטכ"ל עם כלל יחידות השדה שעתידות להלחם ברצועת עזה.
2 )אש מודיעין ומטרות – עליה בכמות המטרות של הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני וחמאס– במסגרת המוכנות למערכה, אגף המודיעין בשיתוף עם פיקוד הדרום הגדיל את סל המטרות למלחמה. כל זאת תוך הכנות מול יצור המטרות באמ"ן לזירת רצועת עזה ובניית תכניות אש המותאמות למערכה.
3 )אימונים ובניין כוח – בחצי שנה האחרונה בנה פיקוד הדרום תוכנית אימונים ייעודית במסגרתה אימוני יחידות התבצעו על בסיס תרחיש דרומי. התוכנית כללה תרגילים גדודיים באש בשם "בוחן פד"ם" ע"פ קריטריונים ייעודיים לתפקוד הגדוד בלחימה ברצועת עזה.

במהלך החציון הראשון של שנת 2019 התקיימו 30 "בחני פד"ם". בוצעה השתלמות "קפיץ דרוך", בה תרגלו מפקדים מרמת המ"פבסביבה" שדימתה את אופי הלחימה הצפוי בעזה, והמחישה את הערכות האויב.

עוד חשף הרמטכ"ל כי לפני כשבועיים בוצע תרגיל פיקודי רחב היקף שבחן את תפקוד מפקדת הפיקוד ללחימה. התרגיל כלל אימון כלל המכלולים של הפיקוד בחירום לרבות הפעלת אש רחבה, תמרון ולוגיסטיקה במלחמה. תרגול ומבצוע של תפיסות חדשות בעולם הפעלת האש ובעולם התמרון בהתאם לדגשי הרמטכ"ל – שלילת יכולות אויב בקצבגבוה והכרעה מהירה.

הרמטכ"ל סיכם את מספרי "עד כאן": מוקמו כ-120 עמדות ממוגנות לירי במרחב הגבול. נבנו כ-10 תילים מלאכותיים במרחב הגבול. הונחו כ-10 תשתיות הנדסיות לשליטה על תנועה בצירים.
בביצוע – 44 ראשי עבודה
כמו כן מתקיימים שלושה פרויקטים של הסתרת צירים \ שרוולי נוף: אנדרטת "החץ השחור" שהושלמה ציר הגישה לקיבוץ ארז שכבר משרת את התושבים

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20:עוד באותו נושא