מלבד הגאונות שנדרשה מהרמב"ם לעריכת הספר שלו, הוא היה זקוק גם לאומץ גדול. החיבורים ההלכתיים שנכתבו עד תקופתו עסקו לרוב בהלכות ונושאים מסוימים, וחלקם היו תשובות לשאלות ספציפיות שהתעוררו. היו גם מעט חיבורים שסיכמו את ההלכות שבדברי חז"ל, אבל עד הרמב"ם לא היה חיבור הלכתי עצמאי, בוודאי לא ספר מקיף, תמציתי ובעיקר מסודר כל כך. הרמב"ם ערך מחדש את המסקנות של דברי חז"ל לפי סדר מופתי של נושאים שונים.

באחת האיגרות ששלח, הרמב"ם מדמה את המפעל שלו, למה שעשה רבי יהודה הנשיא, עורך המשנה. רבי יהודה הנשיא כינס וסידר את דברי חכמי המשנה לקובץ כתוב, מחולק לשישה חלקים שנקראים 'סדרים', שכל אחד מהם מחולק גם הוא למסכתות. החלוקה לקבצים השונים נעשתה על פי נושאים. בדומה, אסף הרמב"ם את המסקנות ההלכתיות שבדברי חז"ל – המשנה, התלמוד, ועוד –  וערך אותן בספר גדול שחילק מחדש לפי נושאים בהתאם למה שנראה בעיניו. ספרו של הרמב"ם מחולק לארבעה עשר ספרי משנה שכוללים אלף פרקים ועשרות אלפי סעיפים.

כדי להצליח במפעל האדירים הזה כתב הרמב"ם ספר מקדים שנקרא "ספר המצוות". את הספר הזה כתב הרמב"ם בערבית, ובו פירט את כל מצוות התורה. ספר המצוות נועד לשמש עבור הרמב"ם מעין תוכנית אב, שבהתאם לה כתב את ספרו הגדול.

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20