לא שואלים  "את מי אתה אוהב יותר, את אבא או את אמא", אבל מה לגבי השאלה "את מי צריך לכבד יותר, את אבא או את הרב"?

את זה, לא רק שמותר לשאול, אלא שיש לכך גם תשובה מפורשת בהלכה. הוריו של אדם מעניקים לו את החיים בעולם הזה, ואילו רבו מעניק לו את חיי העולם הבא, את חיי הרוח.

בהתאם לכך, החובה של אדם לכבד את רבו גדולה עוד יותר מהחובה לכבד את הוריו. אם למשל רואה אדם חפץ שאבד לאבא שלו וחפץ שאבד לרבו, והוא יכול לדאוג להחזרתו של אחד מהם בלבד, הוא נדרש להשיב את האבדה של רבו, ולוותר על האבדה של אביו. רק אם גם אביו הוא תלמיד חכם, יהיה עליו להחזיר קודם את האבדה של אביו.

אלא שלצד זה צריך להזכיר הסתייגות חשובה – מדובר דווקא על רב שמכונה בלשון חכמים "רב מובהק". זהו רב שממנו למד אדם את רוב חכמתו בתורה. כיום, כשאנשים לומדים מרבנים רבים, ומספרים רבים, אמרו הרבה מגדולי ישראל, שכלל אין דבר כזה רב מובהק. אדם צריך לכבד כל רב, ובייחוד רב שלימד אותו תורה, אבל ההלכות המיוחדות שנוגעות לרב מובהק, כמעט ואינן נוהגות כיום.מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20