ראובן טוען ששמעון עוד לא החזיר לו את הכסף שלווה ממנו, ושמעון מודה. רק שמאה עדים עומדים ואומרים לשמעון "מבולבל אחד, בעיניים שלנו ראינו ששילמת לראובן את החוב". מאה עדים כאלה נשמעים עניין רציני, ואולי אפשר להניח ששמעון פשוט לא זוכר טוב, ובכל זאת, הכלל ההלכתי אומר שהודאה של בעל דין חזקה יותר מכל עדות. שמעון ייאלץ לשלם במקרה הזה.

ומה אם שמעון מודה שעבר עבירה חמורה כל כך, שהעונש עליה הוא מלקות, או אפילו עונש מוות? האם גם כאן נקבל את דבריו ונפעל על פיהם, גם אם אין עדים שתומכים בכך?

לא, אומר הרמב"ם, במקרה של עונשים שפוגעים בגופו של אדם, ההודאה שלו אינה מספיקה, ונדרשים שני עדים כדי להרשיע אותו.

אבל למה בעצם? למה אדם יכול להפליל את עצמו בעניינים כספיים ולא יכול לגרום לעצמו עונש גופני?

כי – עם כמה שזה מפתיע – על פי התורה, הכסף שלנו ברשותנו יותר ממה שהגוף והנפש שלנו ברשותנו. אנחנו יכולים להחליט מה לעשות בכסף שזכינו בו, אבל לא כל דבר שאנחנו רוצים לעשות עם הגוף שלנו הוא קביל. אפילו כשאנחנו מודים שעברנו על רצונו של אלוקים ומגיע לנו ש"נחטוף", כביכול אומר אלוקים – אין לכם מנדט לגרום נזק לגוף ולנפש שלכם.  

 

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20