"אחח, טבריה, טבריה. לו היית צפת"

המשפט האלמותי הזה של הגשש החיוור הוא דוגמה לזה שטבריה היא הרבה יותר מסתם עוד עיר. לעיר הזאת יש אופי והיסטוריה ארוכה. ארוכה מאוד.

הפרקים שלנו עוסקים בעונש מוות, נושא שאולי גורם לנו חוסר נוחות. "עונש מוות? בסדר, לפעמים צריך להעניש בחומרה, אבל עד כדי כך?"

אולי זה יהיה קל יותר לעיכול אם נשים לב לתנאים שנדרשים כדי לאפשר ענישה קשה כל כך.

ישנן הרבה מאוד הגבלות על אפשרות גזר דין מוות, ולפי חז"ל העונש הזה ניתן במקרים נדירים מאוד, פעם בשנים רבות. בנוסף לכל זה, לשם עונש מוות צריך בית המקדש להיות קיים, והסנהדרין צריכה לשבת בתחומו. כשיש נוכחות כל כך ממשית של אלוקים, יש ערך עמוק הרבה יותר לחיים, ורק אז שייך לדבר על פגיעה בערך הזה, עד כדי הצורך לגדוע חיים.

ארבעים שנה לפני חורבן בית שני גלתה הסנהדרין מחצר המקדש. כשהסנהדרין איננה שם, נפגמת ההשראה האלוקית שהייתה חופפת על בתי הדין בכל מקום, ושום בית דין אינו רשאי לדון עוד דיני נפשות.

חז"ל אומרים שהסנהדרין נדדה בין עשרה מקומות, כשהאחרון שבהם היה טבריה, והרמב"ם מביא את המסורת שלפיה גם חידוש הסנהדרין יהיה בעיר הזאת. כן, כן, בטבריה, לא בצפת…

 

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20