לפני שפונים למנתח פלסטי כדי שיישר את ה"אף היהודי" שלנו, יש כמה דברים לחשוב עליהם כמו עלות הניתוח למשל, אבל ממש לא רק. ניתוח פלסטי מעלה גם שאלות הלכתיות מעניינות.

אסור לחבול באדם אחר, זה ברור. אך האם מותר לאדם לחבול בעצמו, או להרשות לחברו לחבול בו? לא. גם לנו בעצמנו אסור להזיק לגוף שלנו.

אם כך, כשמדובר על ניתוח שאין בו צורך בריאותי, אפילו שהוא נועד לשיפור מראה הגוף, הרי התהליך כולל פציעה מכוונת, ואולי זה אסור?

ובכל זאת דעת רוב הפוסקים בדור שלנו, שניתוח כזה מותר, מפני שלא זאת החבלה שאסרה התורה.

הרמב"ם מציין שאסור לאדם להכות את חברו מתוך מריבה או כדי לבזות אותו, ובניתוח פלסטי בוודאי זאת איננה מטרת החבלה.

מקור האיסור לפגוע בגופו של אדם אחר, הוא אזהרת התורה כלפי נציג בית הדין שמלקה את החוטא. במקרים קיצוניים בית הדין נדרש להכות אדם שעבר עבירות חמורות, אך גם אז מזהירה התורה שלא להכות אותו אפילו מעט יותר ממה שמגיע לו.

מכאן למד הרמב"ם שהכאה אסורה היא רק כזאת שנועדה לשם פגיעה, כמו ההכאה בבית הדין, ועל פי זה הסיקו הפוסקים, שחבלה בגוף שנעשית לצורך, איננה אסורה.

 

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20