אצל שור שנגח או בעל חיים שהזיק שלא בדרך התנהגותו הרגילה, פעם שלישית היא ממש לא גלידה.

בשלוש הפעמים הראשונות שבהם נוגח השור הוא מכונה "שור תם", על נגיחותיו של שור תם חייב בעליו לשלם רק חצי מהנזק שגרם אבל אם אחרי כל פעם שנגח העידו על כך עדים הופך השור לשור מועד ומכאן ואליך על כל נזק שיגרם בנגיחותיו ידרש בעליו לשלם נזק שלם.

מה בדיוק אופיו המשפטי של תשלום חצי הנזק?

חכמים בתלמוד הבבלי מתלבטים האם מדובר ב"הנחה" – האם באמת היה ראוי שישלם המזיק נזק שלם אלא שחסה עליו התורה או שאולי מדובר ב"קנס" – אולי היה ראוי לפתור את המזיק לגמרי מתשלום אך כדי לגרום לו להזהר יותר הטילה עליו התורה תשלום של חצי נזק?

מה זה משנה? ההלכה אומרת שאדם שמודה מיוזמתו בדין אינו נדרש לשלם קנס אך מנגד לא יוכל להתפטר מתשלום חובותיו, אם תשלום חצי הנזק הוא קנס בלבד מי שיודה מעצמו ששורו נגח לא יצטרך לשלם את הקנס הזה אך אם מדובר בתשלום נזק מופחת, גם הודעה לא תועיל לפתור את בעלי השור

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20