יהושוע בן נון הכובש הגדול לחם ללא מורא בשבעת עמי כנען והנחיל את הארץ לבני ישראל.

יהושוע לא היה רק מצביא דגול אלא גם מנהיג רגיש לבני עמו

יהושוע התנה עשרה תנאים, מן 10 תקנות ממוניות כבסיס לישיבה בארץ, כך למשל התנה יהושוע שכאשר הדרכים מלאות בוץ ושלוליות מים יהיה מותר לעוברים בהם ללכת בדרכים הצדדיות אפילו אם הן שייכות לאדם פרטי, כמו כן התנה יהושוע כשאדם תועה בשדה חברו מותר לו לחתוך ענפים כדי למצוא את דרכו.

הרבי מליובוויטש מסביר שהתנאים האלה לא רק קבעו מה  אסור ומותר אלא גם חוללו שינוי פנימי בלבם של ישראל. מרגע שקבע יהושוע שמותר לאדם התועה בדרך לחתוך ענפים בשדה חברו משהו בלב של אבותינו ושלנו נעשה רק ואוהב יותר ורוצה לסייע לאחר גם במחיר של נזק כספי מסויים שייגרם.

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20