מה כבד יותר קילו ברזל או קיבלו נוצות? מה יקר יותר קילו חסה או 1 חלקי 60 מתוך 60 קילו חסה? מבולבלים?

אם נחלק את המחיר של 60 קילו חסה ב-60, האם נקבל מחיר של קילו חסה אחד? כן ולא. נקבל מחיר של קילו אחד, אבל זה יהיה לפי שער סיטונאי ואילו כשאנחנו קונים קילו בודד אצל הירקן אנחנו קונים לפי שער שונה.

ואם העז שלי אכלה קילו חסה מערוגת השכן, לפי איזה שער אני צריך לשלם לו? כשמדובר בפירות וירקות שעדיין לא הגיע זמן הקטיף שלהם, נבחן את שטח הקרקע שניזוק.

כעת נאמוד מה שוויה של קרקע גדולה פי שישים שהיא מלאה בפירות ולבסוף נאמוד מה שוויה של קרקע כזו לאחר שניזוקה במידה שניזוקה. ההפרש הוא הסכום שצריך לשלם המזיק לניזוק. רק כשמודבר בפירות וירקות בשלים העומדים להיקטף אז תשלום הנזק יהיה לפי כמות הפרי שהושחתה לפי מחירו בשוק.

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20