לא על כל נזק שגרם ממונו של אדם עליו לשלם, אם בעל חיים שייך לאדם מזיק באונס יהיה פטור בעליו מתשלום, כך למשל אם החצר שלך גבוה מהחצר של השכן והכלב שלך החליק לחצר השכן והזיק שם תצטרך לשלם תשלום מינימלי שנמוך בשוויו מהנזק הממשי שנגרם.

זה אולי לא נחמד ומסכן השכן ובכל זאת, עם כל האחריות המוטלת עליך לדאוג שממונך לא יזיק, אתה לא אחראי על מה שלא יכלת לצפות  או למנוע.

אך מה עם קורה הפוך?

נניח שהכלב שלך נכנס לחצר השכן כי לא השגחת עליו כראוי ובהמשך הוא החליק בשלולית, פגע באגרטל וניפץ אותו – גם כאן מדובר באונס לא? כן ולא, כלומר ההחלקה בשלולית אכן הייתה אונס אבל בוא לא נתמם – החלקה זו לא הייתה תחילת הסיפור, תחילת הסיפור הייתה כניסת הכלב לחצר מתוך רשלנות ופשיעה שלך, ובמקרה כזה חייב הבעלים לשלם תשלום מלא על הנזק שנגרם באשמתו.

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20