אם הכלב שלי אכל את נעלי הבית של השכן או את הגזר שלו, יש הבדל? זה באמת משנה? והרי נזק זה נזק ואם צריך לשלם, אז צריך לשלם.

התורה כותבת מה דינו של בעל החיים שאכל תבואה בשדה של אדם אחר, אז אנחנו מבינים מה דינו של כלב שאכל נעל בית לא? כנראה שלא כל כך מהר.

מתוך סיפורו של השור שנגח למדו חכמים שהעיקרון המנחה במקרה הזה הוא שהנזק נעשה על ידי בעל חיים בצורה החורגת  מהתנהגותו הנורמלית, אולי אף מתוך רצון לגרום נזק.

לעומת זאת, סיפורו של שור שאכל תבואה  בשדה של אדם אחד מלמדת אותנו מה דינו של שור שגרם נזק להנאתו ובשעה שהתנהג כרגיל, מכאן מסיקים חכמים שאם בעל החיים אכל בגד או חפץ, הסעיף בחוק שעל פיו יחוייב בעליו בתשלום יהיה אותו סעיף של חיוב שור שנגח ודיניו שונים מדיני שור שהזיק באכילה רגילה להנאתו.

זה כן משנה מה הכניס הכלב שלי לפה ולשם מה.

 מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20