כבר בתקופת המחתרות השתתפו נשים בתפקידי לחימה, ולמעשה הן היו שליש מהכוח הלוחם בפלמ"ח. ובכל זאת, שילוב נשים בצבא נעשה רק טעון ומתוח מיום ליום. דיון אחד נוגע לחיכוך בין גברים לנשים בצבא, אך שאלה עקרונית אחרת, שבעיקר בציבור הדתי מרבים לעסוק בה, היא השאלה האם אישה בכלל צריכה לקחת חלק במערך הלוחם.
ההלכה מבחינה בין שני סוגי מלחמות. ישנן מלחמות רשות, והן אלה שמטרתן להרחיב את גבולות הארץ מעבר למה שהובטח לנו בתורה, וישנן מלחמות מצווה, שאחת העיקריות בהן היא מלחמת הגנה מיד אויבים שתוקפים אותנו. התורה פוטרת חלק מהאוכלוסייה מהשתתפות במלחמות רשות, אבל לגבי מלחמת מצווה אומרים חכמים שיוצאים אליה אפילו "חתן מחדרו וכלה מחופתה", כלומר אפילו בשבעת ימי המשתה שאחרי חתונתם. האם זה אומר שגם נשים משתתפות במלחמות מצווה? הרי לא פגשנו בתנ"ך תיאורים של גדודי לוחמות עבריות?
אחד מגדולי ישראל בדורות הקודמים הסביר שהנשים אינן משתתפות בקרב, אך מכיוון שהחתן יוצא מחדרו להילחם, ממילא יוצאת הכלה מחופתה, ואיננה נוהגת שבעה ימי משתה. פוסקים אחרים הסבירו שנשים צריכות לקחת חלק במלחמה אך כתומכות לחימה בלבד, אבל היה גם מי שסבר שנשים מחויבות להשתתף במלחמת מצווה.
את ההכרעה בפועל בנושא המשמעותי הזה נשאיר בידי גדולי ישראל…

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20