לעיתים משחקים נגמרים בתיקו.

מה פירוש הדבר ברור לנו כמובן, רק מה פירוש המילה המוזרה הזאת?

ספיקות רבים בתלמוד אינם מוכרעים, והדיון נחתם במילה 'תיקו'. למעשה כנראה מדובר במילה ארמית שפירושה 'תקום', כלומר – הבעיה תמשיך לעמוד בפנינו.

אלא שהמילה 'תיקו' זכתה לפירוש פופולרי שלפיו מדובר בראשי תיבות של המילים "תשבי יתרץ קושיות ובעיות". התשבי המדובר הוא אליהו הנביא, ש'תשבי' הוא אחד מכינוייו.

לעתים חז"ל בעצמם מדברים על ממון, שישנו ספק מי זכאי בו, ולכן, אומרים חכמים, הוא "יהיה מונח עד שיבוא אליהו".

כך, למשל, נניח שאדם קנה מוצר, ולפני ששילם שכח ממי קנה, וכעת כמה אנשים תובעים אותו וכל אחד מהם טוען שהוא המוכר. במקרה כזה, מעיקר הדין יכול להפקיד הקונה את התשלום בבית הדין, ושם יישאר הכסף מונח עד שיבוא אליהו.

התגלותו של אליהו הנביא עתידה להתרחש סמוך לביאת המשיח, וספקות ושאלות רבים אנחנו מחכים שיפתור לנו.

אך יש מחכמי ישראל שהסבירו שאין מדובר בציפייה ממשית שהספק יוכרע על ידי אליהו הנביא. ולדבריהם פירוש הביטוי "יהיה מונח עד שיבוא אליהו" הוא שהכסף יישאר בידי בית הדין עד שתתברר האמת.

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20:עוד באותו נושא