כשאנחנו מדברים על כסף, מי בכלל חושב על המתכת המבריקה שזהו שמה?

כסף גם איננו בהכרח מטבעות מתכת שכן הוא עשוי להיות שטר נייר, או המחאה, או מניה.

העולם הכלכלי נעשה מופשט מיום ליום. אף על פי כן ההלכה דורשת במקרים רבים, שמקח וממכר יהיו ממשיים.

כך למשל נפסק שאדם איננו יכול להקנות "דבר שלא בא לעולם", כלומר, מוצר שעדיין איננו קיים. אדם איננו יכול למכור פירות של עץ שעדיין לא צמחו.

אדם גם איננו יכול למכור רכוש שהוא עתיד לרשת מאביו, או דגים שהוא ידוג. אמנם הירושה והדגים קיימים בעולם, אך כיוון שאינם ברשותו של המוכר, אין לו אפשרות למכור אותם.

אף על פי כן קבעו חכמים שישנם לכלל הזה מקרים יוצאים מן הכלל.

אם אביו של אדם גוסס, והבן עני, ואין באפשרותו לטפל בצורכי הקבורה, מותר לו למכור לשם כך מנכסיו של אביו, אפילו שעדיין לא ירש אותם.

ואם לדייג עני אין מספיק כסף כדי לקנות לעצמו אוכל, התירו לו חכמים למכור את מה שהוא עתיד לדוג, כדי לפרנס את עצמו בכבוד.

מתוך חמלתם, החשיבו חכמים במקרים האלה גם את מה שלא בא לעולם, כאילו הוא נמצא וקיים.

 

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20:עוד באותו נושא