אי אפשר לקנות ממי שלא רוצה למכור. זה פשוט לא עובד. גם לחטוף חפץ, לדחוף לבעלים את הכסף, וללכת גם זה לא יהפוך את החפץ לשלנו.

ומה אם טיפוס מפוקפק ניגש למישהו ו"הסביר" לו, שלטובתו כדאי שימכור את הרכב שלו, אחרת אין הוא אחראי על שיאונה לו?
אולי זה מפתיע אבל חכמים מכריעים שמכירה בכפייה היא מכירה תקפה. אמנם המוכר לא מכר מרצונו, אבל בלית ברירה הסכים לוותר על החפץ ולקבל עבורו ממון.

אלא שיש למוכר אפשרות לעקור מראש את תוקף המכירה הזאת. אם יעמיד שני עדים, ויכריז בפניהם שהוא מוכר רק מפני שהוא אנוס, המכירה בטלה, ויוכל לתבוע את רכושו.

בערב ראש השנה נוהגים להושיב שלושה אנשים, שמשמשים כבית דין, ולהתיר בעזרתם נדרים שקיבלנו על עצמנו בלי כוונה בשנה החולפת. אחרי כן מכריזים שגם בשנה הבאה, אם בטעות נקבל על עצמנו נדר כלשהו, אנחנו מבטלים אותו כבר מעכשיו.

על פי היסוד ההלכתי שראינו, בו הכרזה מבטלת מראש מעשים שעשינו בכפייה, הוסיף רבי יוסף חיים דוד אזולאי לנוסח התרת הנדרים הכרזה מיוחדת. בהכרזה הזאת אנחנו מודיעים שכל חטא שנעשֶה, לא נעשָה ברצוננו האמיתי, אלא מתוך הכפייה שכפה אותנו היצר הרע, ועל כן החטא בטל ומבוטל…

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20:עוד באותו נושא