חמישים אלף ש"ח שילם יגאל על הקרקע שסיכם לקנות מניסים, ונותרו לו מאתיים אלף נוספים. האם אחד מהם יכול להתחרט בשלב הזה?

למדנו שכשמדובר בחפצים, ניתן לבטל את העסקה גם אחרי ביצוע התשלום. אך בקרקעות זה אחרת, ומרגע מסירת הכסף לא יכולים לחזור בהם המוכר או הקונה.

ומה כששולם חלק מהסכום בלבד? במקרה כזה נצטרך להעריך כיצד מתייחס לכך המוכר.
ואיך נעשה את זה? נבדוק כמה הוא "מנדנד" לקונה ודורש ממנו את יתרת התשלום.

ההלכה אומרת שאם המוכר ניגש אל הקונה שוב ושוב ותובע ממנו את הכסף שנותר, הוא כנראה אינו מתכוון להקנות את הקרקע עד שיקבל את התשלום במלואו.
במצב כזה יכולים הקונה או המוכר לבטל את העסקה. אם המוכר יחזור בו, יוכל הקונה לבחור האם לקבל את הכסף ששילם בחזרה, או לקבל בשוויו חלק משובח בקרקע שרצה לקנות. אם הקונה יחזור בו, יוכל המוכר לבחור אם להחזיר לו את כספו, או לתת לו חלק מן הקרקע בהתאם למה ששילם, ובאיכות ירודה.

אך אם אחרי שקיבל המוכר חלק מהתשלום, הוא איננו תובע בעקשנות גם את השאר, כנראה שמבחינתו העסקה נעשתה, אפילו שלא כל הכסף שולם. במקרה כזה לא יוכלו, לא הוא ולא הקונה לבטל את המכירה.

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20:עוד באותו נושא