נכון שעדיין קצת פורים באוויר?

בפרק שלנו מזכיר הרמב"ם דין שפגשנו בעבר, ולפיו אם אדם מכריז שמעשה שהוא עומד לעשות, כגון הענקת רכוש לאדם אחר, נעשה בכפייה, אין למעשה תוקף מחייב.

חז"ל מספרים שכשעמדו ישראל בהר סיני לקבל את התורה, לא הותיר להם אלוקים הרבה ברירה. הפסוק אומר "ויתייצבו בתחתית ההר", וחכמים קראו זאת כאילו עמדו בני ישראל מתחת להר, כלומר כאילו החזיק אלוקים את ההר מעליהם, ואמר "או שאתם מקבלים את התורה, או ש… אני עוזב…"

מכיוון שקבלת התורה הייתה בכפייה, אומרים חז"ל שהייתה בכך מין הכרזה שאולי לא נצליח לקיים אותה. כביכול היה לנו תירוץ מוכן מראש.

הרב קוק מסביר שרק את הגוף שלנו היה צריך לכפות, ואילו הנשמה השתוקקה לקבל את התורה.

אך הסיפור לא הסתיים במעמד הר סיני. חכמים אומרים שעל ידי הנס שנעשה בפורים, חזרנו וקיבלנו את התורה מרצון ומבחירה חופשית. המן הרשע, כדרכם של שונאי ישראל הגדולים, רצה להשמיד כל יהודי, גם אם התבולל וויתר על דתו. הסכנה הייתה סכנה לגוף, וההצלה הייתה הצלת הגוף.

מאז אותו נס, גילה גם הגוף שלנו את טובו של אלוקים, ובחר לעבוד אותו ולקיים את מצוותיו באהבה.

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20