כולנו היינו שמחים לקבל טלפון מאראלה ממפעל הפיס, אבל אצל רובנו זה בינתיים לא קרה.

ובכל זאת, "בקטנה", ייתכן שסתם כך באמצע יום של חולין יתברר לנו שזכינו במתנה כלשהי.

כדי שנזכה בכסף או דבר אחר אין הכרח שנהיה מעורבים בכך באופן פעיל או אפילו שנדע על כך. אמנם לרוב כדי שממון או רכוש יעברו לבעלותנו נדרש מאתנו לעשות בהם פעולת קניין, אך יש אפשרות שהם יהפכו להיות שלנו גם "מאחורי גבנו".

על פי ההלכה "זכין לאדם שלא בפניו", כלומר אדם יכול לזכות בחפץ בעבור חברו גם שלא בנוכחותו ושלא בידיעתו.

בבוקר הפורים נתנאלה נזכרה בכלנית חברתה ובלב אוהב ביקשה מרעות להעביר לכלנית משלוח מנות. רגע אחרי שיצאה רעות, נזכרה נתנאלה שכלנית התעלמה לחלוטין מיום ההולדת שלה, ובלחיים אדומות מזעם התחרטה על מה ששלחה.

כל זמן שלא הגיע המשלוח לידי כלנית, נתנאלה יכולה לחזור בה.

ואולם אם ביקשה נתנאלה מרעות, לא רק שתעביר את המשלוח לכלנית, אלא שתזכה בו בעבור כלנית, מרגע שנטלה רעות את המשלוח, הרי הוא של כלנית, אפילו שהיא איננה יודעת זאת, ונתנאלה לא תוכל לחזור בה.

אולי, לכל הפחות היא תשמח במצווה שקיימה…

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20