אח שלו? בת שלו? בעל שלה? זה הוא!.

ישנן משפחות גדולות יותר וישנן פחות, אבל אין מישהו ללא שום קשרים משפחתיים, רחוקים ככל שיהיו. כל אחד קשור בקשרי דם אל אחרים בעם ישראל, גם אם מדובר בבן דוד חמישי או עשירי.

אבל מה המשמעות של זה? הרי את בן הדוד של בן הדוד לא נזמין לבר מצווה של הילד, נכון?

ובכן, יש לכך משמעות הלכתית ממשית. אם נפטר אדם, והוא איננו נשוי וגם אין לו צאצאים, יירשו את נכסיו הקרובים אליו ביותר בקשרי דם.

ובכל זאת, יש בעם ישראל מעטים שאין להם כלל קרובים בני עמם.

מה דינם של נכסים שהשאיר אחריו גר שאין לו אישה וילדים? הרי לאדם כזה באמת אין אף אדם אחר מישראל שקשור אליו בקשרי משפחה.

נכסיו של הגר לא יולאמו לטובת המדינה, וגם לא יימסרו לצדקה. מרגע פטירתו נכסיו הם הפקר, והראשון שייטול אותם לעצמו, יזכה בהם.

וכיצד זוכים בנכסי נדל"ן שהם הפקר, כמו שדה, למשל? לא מספיק להשתטח על הארץ ולצעוק "זה שלי", ואפילו לא לאסוף את פירות השדה. כדי להפוך לבעלים של שדה הפקר, אומר הרמב"ם, צריך לבטא בעלות באמצעות עבודה בקרקע או בעצים הנטועים בה.

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20