"עבירה"! "גזל"!
בשביל מה זה טוב, המילים המפחידות האלה? למה סתם לייצר דרמות ולעשות הר מעכבר?

אבל אולי זה לא סתם.
אולי 'רגישות' היא המילה, רגישות לאחרים ולרכושם.

אתה עצמך, תהיה לארג' כמה שרק אפשר, אבל אל תחליט בשביל אחרים שגם הם אמורים להיות לארג'ים, בלי שווידאת את זה איתם.

הרגישות של התורה לרכוש של הזולת כל כך גבוהה, עד שאומר הרמב"ם בשם חכמים, שמי שגוזל מחברו כסף או רכוש, אפילו בשווי של פרוטה אחת, "כאילו נטל את נשמתו ממנו".
מילים קשות, הא?

חזרה בתשובה מעבירות של גזל היא באמת דבר לא פשוט. אבל עם זה, יחד עם החומרה הגדולה שבה התייחסו חכמים לגזל, הם השתדלו גם להקל על מי שמתאמץ לחזור בתשובה. לכן הם אמרו שאם מישהו גזל חפץ ושב בתשובה, אם החפץ איננו קיים עוד, והוא משיב במקומו כסף לאדם שממנו גזל, ראוי שהנגזל ימחל ויוותר על קבלת הכסף. זאת, כדי לפתוח דלת בפני השבים בתשובה.

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20