לא רק על פטירת אדם קרוב קורעים את הבגד לאות אבלות. אדם חייב לקרוע גם אם נפטר רבו, או אם נפטר נשיא הסנהדרין, וכן אם שומע אדם מישהו מקלל את א־להים או רואה ספר תורה נשרף. בנוסף, אומרים חכמים ופוסק הרמב"ם – אדם חייב לקרוע אם הוא רואה את ערי יהודה, את ירושלים או את בית המקדש בחורבנם.

מי שהגיע לארץ בשנות חורבנה, אם היה מגיע מדרום, כשהגיע לחברון, שהיא מערי יהודה היה קורע פעם אחת, וכשהגיע לירושלים היה צריך לקרוע פעם נוספת, ופעם שלישית כשראה את הר הבית. למעשה, אם עברו שלושים ימים בלי שראה את ירושלים, וחזר וראה אותה, היה עליו לקרוע שוב.

כיום, כשירושלים ורוב ערי יהודה נמצאות בריבונות ישראלית, אמרו הפוסקים שאין לקרוע עליהן.

אך מה לגבי מקום המקדש? מצד אחד הרי באוזניים של כולנו עדיין מהדהדת ההכרזה של מוטה גור: "הר הבית בידינו", אך מצד אחר, אנחנו רחוקים מלנהוג בו בריבונות מלאה. בשם הרב צבי יהודה קוק אומרים שגם על ראיית מקום המקדש אין לקרוע כיום, כיוון שגם הוא נתון בריבונות ישראלית, אך פוסקים רבים אחרים סוברים שגם כיום, מי שרואה את מקום המקדש שבהר הבית עצמו, צריך לקרוע את בגדו, ולכל הפחות פעם אחת בחייו.

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20