כשחוזר ראובן לבור שאליו הטילו האחים את יוסף ומגלה שיוסף איננו שם, הוא קורע את בגדיו מרוב צער. זוהי הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים בתנ"ך את קריעת הבגדים לאות אבל. מיד אחרי כן, כשיעקב אבינו רואה את כותונתו של יוסף מוכתמת בדם, וחושב שיוסף נטרף בידי חיה רעה, מספרת התורה גם עליו "וַיִּקְרַע יַעֲקֹב שִׂמְלֹתָיו, וַיָּשֶׂם שַׂק בְּמָתְנָיו, וַיִּתְאַבֵּל עַל בְּנוֹ יָמִים רַבִּים". בהמשך התורה והתנ"ך אנחנו פוגשים מקרים נוספים של קריעת הבגדים כביטוי לאבלות.

על פי ההלכה, אבל חייב לקרוע את בגדו, ועל אף שחז"ל מצאו לחובה הזאת רמז במילות התורה, רוב הפוסקים סבורים שמדובר בחובה מדברי חכמים בלבד.

קריעת הבגד צריכה להיעשות בעמידה ובחלקו הקדמי של הבגד מלמעלה, והיא צריכה להיות באורך של טפח, כלומר כשמונה סנטימטרים, ויכולה להיעשות ביד או בכלי. אם האבל לבוש כמה בגדים זה על זה, די בכך שיקרע את העליון שבהם. אך כל זה נכון לגבי שאר הקרובים שאינם אב או אם. האבלות על אב או אם חמורה במיוחד, ועליהם צריך האבל לקרוע את כל בגדיו, ודווקא ביד, וצריך להמשיך את הקרע עד כנגד לבו.

הבגדים עוטפים אותנו ומגוננים עלינו, וייתכן שקריעתם מבטאת משהו מהתמוטטות ההגנות שבאה עם המוות.

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20