השיבושים ברכבת: חילופי האשמות בין ההנהלה לוועד:עוד באותו נושא