No Tag To Print

צילום: אליהו ינאי
מה צפוי לנו כשיבוא מלך המשיח [קרדיט לתמונה: גוגל]

הרב יצחק גינזבורג : "הקורונה יכולה להפוך לסימן גאולה חיובי"

יכול להיות שיש משהו יותר עמוק מאחורי הבלאגן של הקורונה?
איך הקורונה קשורה לביאת המשיח?
הרב יצחק גינזבורג במסר לעם ישראל

הרב יצחק גינזבורג : "הקורונה יכולה להפוך לסימן גאולה חיובי"

בנוסף אמר הרב – קורונה בגימטריא "רפא נא לה" תפילת משה רבנו על אחותו מרים שהיתה בבידוד בגלל הצרעת – הרב המליץ שבימים אלה תהיה שגורה על לשונו של אחד ואחת בכל רגע, גם תוך כדי הליכה ברחוב, התפלה הקצרה "רפא נא לה", כדי לעורר רחמים על כל ישראל ועל העולם כולו.

הרב יצחק גינזבורג שליט"א, ערך בשבוע שעבר התוועדות בישיבת רמת אביב בתל אביב בהשתתפות תלמידים. בהתוועדות דיבר הרב גינזבורג על מגפת הקורונה. הרב הסביר כי מגפת הקורונה התוקפת בימים אלו מדינות רבות, לרבות ישראל, יכולה להפוך לסימן גאולה חיובי, לשם כך קרא הרב לדוברים הרשמיים, החל מראש הממשלה ושר הבריאות, לומר כי יש כאן קריאה מה' לחזור בתשובה.

בהמשך הרחיב הרב בסודות והרמזים שבשם 'קורונה', והוציא מהם סגולות והתחזקויות הראויות בימים אלה: "הוספה בלימוד תורה (במיוחד בקריאת תנ"ך), הנחת תפילין, בדיקת מזוזות וריבוי צדקה (קורונה בגימטריא "כן צדקה לחיים") הם החיסון הרוחני מפני הנגיף".

הרב הוסיף שקורונה בגימטריא "רפא נא לה", התפלה הקצרה שהתפלל משה רבינו על אחותו מרים, כאשר היתה בבידוד בגלל הצרעת… "תפלה קצרה" נאמרת מתוך הזדהות אמתית עם החולה, שאינו יכול להאריך בתפלה. הרב ממליץ שבימים אלה תהיה שגורה על לשונו של אחד ואחת בכל רגע, גם תוך כדי הליכה ברחוב, התפלה הקצרה "רפא נא לה", כדי לעורר רחמים על כל ישראל ועל העולם כולו.

היום (א') פרסם הרב מכתב נוסף בעניין הקורונה, במכתב המליץ הרב לעסוק כל אחד ככל יכולתו בהפצת המעיינות, תוך שהרב הדגיש כי באמצעים הטכנולוגיים של ימינו, יש דברים רבים שניתן לעשות גם מהבית. בנוסף כתב הרב כי "בזמן מגפה (חמורה יותר…) כתב המהרי"ל מקאפוסט: "והעיקר לא לירא ולא ליפחד כלל… כי אם לבקש רחמים בשמחה"!", הרב הביא גם את דבריו של הצמח צדק בזמן מגיפה "ראוי להרבות בצדקה… ומבואר באגרת הקדש שיש מעלה גדולה ונפלאה בנתינת הצדקה בהרבה פעמים… לכן ראוי שכל מי שאפשר לו יתן מטבע אחד מדי שעה וקודם כל תפלה, בענין שיהיה ח"י קטנים בכל יום".

לסיום המליץ הרב לומר מספר פרקי תהילים בכל יום "פרקי תהלים מומלצים לאמירה בימים אלה: א, כ, כג, כה, נא, סז, קיח, קכא, קל, קנ. וה' ישלח רפואה שלמה לכל החולים ומריבוי הפצת המעינות בשמחה נזכה תיכף ומיד "למסמך גאולה לגאולה" בשמחת הגאולה האמתית והשלמה."

It is not Android