No Tag To Print

נתפסו המחבלים

הרב הראשי לנשיא: חובתינו בימים אלו לסייע לעם הכורדי בכדי למנוע את השמדתו

הנשיא: המשימה הראשונה כרגע היא הקמתה של אותה סוכת שלום עם היכולת של כלל שבטי ישראל לחיות יחד במדינת ישראל

כמידי שנה הגיע נשיא המדינה מר ראובן (רובי) ריבלין לביקור חג בסוכתו של הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הגדול הגר״ד לאו. עם כניסת נשיא המדינה בירך אותו הרב הראשי על המסורת אותה הוא מקפיד לקיים מדי שנה, בהמשך הזכיר הרב הראשי את חשיבותו הגדולה של חג הסוכות כסמל האחדות והשלום לא רק בעם ישראל אלא גם בין אומות העולם. הרב ביקש לציין כי בימים אלו לבנו עם העם הכורדי אשר עומד בסכנת השמדה המונית. חובתינו המוסרית לפעול בנושא באופן מיידי ובטרם יהיה מאוחר.


עוד הוסיף הרב הראשי: הזמנתי יחד איתי את ילדי שובו מכל רחבי הארץ אשר הם בפעולתם עושים קידוש ה׳ גדול מדי יום ומסייעים לחיבור של כל עם ישראל בדרכם הנעימה.

לאחר מכן בירך נשיא המדינה ואמר ״אני שמח מאד לקיים את המסורת של ביקור נשיא המדינה בסוכת הרבנים הראשיים, זאת מסורת חשובה ביותר להבנת התוכן האמיתי של מדינת ישראל, מלכות יחד עם הערכים היהודיים. בימים לא פשוטים אלו אנו מזכירים כל יום בתפילת השכיבינו "ופרוש עלינו סוכת שלומך ותקננו בעצה טובה מלפניך" והמשימה הראשונה כרגע היא הקמתה של אותה סוכת שלום עם היכולת של כלל שבטי ישראל לחיות יחד במדינת ישראל.