שאלה: מי שרואה נשיא רוסיה פוטין, האם מברך אשר נתן מכבודו לבשר ודם?
תשובה: לא. נשיא רוסיה אינו מלך.
כתבו הפוסקים שישנם ארבעה קני מידה כדי שמישהו ייחשב מלך לעניין ברכה זו:
א. יש אומרים שצריך להיות דווקא מלך אבסולוטי, כל יכול, שכל הסמכויות בידו (אורחות חיים בשם ספר האשכול ה' ברכות אות מט ושו"ת הרדב"ז א, רצו), ואילו נשיא רוסיה אינו שליט עליון. עם כל חשיבותו וכוחו הגדול, אין לו כח אינסופי. גם בקרמלין, יש חלק מהכוח.
ב. יש אומרים שכדי להיחשב למלך צריך להיות למנהיג סמכות לשפוט ולהרוג במשפט (שו"ת חתם סופר או"ח ס' קנט), ואילו לנשיא רוסיה אין את הסמכות להרוג. אמנם, הוא יכול להחיות על ידי חנינה, אך לא להרוג (שו"ת באר משה ב, ט). [ובאמת, אם נשיא פוטין משחרר את נעמה יששכר, אולי עוד נמצא מקום לברך עליו…].
ג. יש אומרים שמלך צריך ללבוש בגדי מלכות, ואילו נשיא רוסיה לובש חליפה כמו כולם (שו"ת יחווה דעת ב, כח ושו"ת תשובות והנהגות ב, קלט. אמנם עיין שם בתשובות והנהגות שהגרי"ח זוננפלד בירך על מלך ירדן כשפגש איתו לדון נגד הקמת המדינה באוהל ללא בגדי מלכותו).
ד. יש אומרים שכדי לברך צריך לראות מלך דווקא כשהוא בתוך הפמליא שלו (שו"ת תשובות והנהגות שם). ואמנם הנשיא מסתובב במהלך ביקורו בליווי של מאות שוטרים, אך זה בגלל שהם מפחדים שמשהו יקרה לו – לצורך הגנה, ולא פמליא של כבוד. פמליא של כבוד, זה כמו הגר"מ אליהו שמאות תלמידים היו מלווים אותו.
לכן פסק הגרי"י קניבסקי, הסטייפלר (ארחות רבנו ח"א עמ' צג-צד), לא לברך על ראיית נשיא ארה"ב ולא על סאדאת. כשנשיא צרפת ביקר בארץ, הגרי"י קניבסקי אמר לא לברך עליו, כי מלך היינו רק בקבוע, ולא במי שהוא רק לזמן (מעשה איש ח"ה עמ' קעז אות ח). וכן פסק האדמו"ר מסטמאר שלא לברך על נשיא ארה"ב כי אינו לא מלך (עדות ביוסף שם). וכן הגרי"ש אלישיב, כאשר הגיע לארץ ישראל נשיא ארה"ב, אמר שבגלל שאין בכוחו להרוג, אין לברך עליו (אשרי האיש ח"א עמ' רנג). וכן פסק הג"ר משה שטרנבוך בשו"ת תשובות והנהגות (שם) שאין לברך על ראיית נשיא דרום אפריקה. וכן פסק הגר"ח קניבסקי שאין לברך על נשיא ארה"ב (לבנימין אמר עמ' ל).

שאלה: האם צריך להשתדל לרוץ לקראת נשיא רוסיה, שהוא בכל זאת אחד האנשים הכי המכובדים בעולם?
תשובה: לא צריך לרוץ לקראתו. כתוב בגמרא ברכות (ט, ב), "ישתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל. ולא לקראת מלכי ישראל בלבד, אלא אפילו לקראת מלכי עובדי כוכבים. שאם יזכה – יבחין בין מלכי ישראל למלכי עובדי כוכבים". אבל, כפי שכבר הסברנו, הנשיא אינו מלך. יתכן מלך לא מכובד או אדם מכובד שהוא לא מלך. הגדר לו תקנת חכמים זו היא דווקא למלך, ולא לאדם המכובד בעולם, הגדירו מי נחשב מלך. אל דאגה, נוכל להבחין בין נשיא ארה"ב לבין המשיח.
לפי הג"ר שלמה זלמן אוירבך בשו"ת מנחת שלמה (סוף ח"א), כשנקבל פני משיח נברך ארבע ברכות:
א. "ברוך… חכם הרזים", שבוודאי יהיו שם ששים ריבוא מישראל וכהנה וכהנה עד אין מספר.
ב. "ברוך… שחלק מחכמתו ליראיו", שמברכים כשרואים תלמיד חכם גדול, ובוודאי המשיח יהיה בגדר זה.
ג. "ברוך… שחלק מכבודו ליראיו", שמברכים כשרואים מלך ישראל .
ד. "ברוך… שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".
לפי רבי חיים פלאג'י בשו"ת לב חיים (ב, מב), יש לברך: א. גאל ישראל. ב. שהחיינו. ג. חכמתו ליראיו. ד. חכם רזים.
אנחנו עדיין מחכים לזמן הזה, אבל מתקדמים. הרי נשיא רוסיה מבקר במדינת ישראל ה"קטנה", וכן עוד הרבה מנהיגי העולם. לכן במקום לברך עליו, אני מציע לברך על עם ישראל, כמו שעושים פעמיים בכל יום לפני קריאת שמע: "ברוך אתה ד' הבוחר בעמו ישראל באהבה" ו"ברוך אתה ד' אוהב עמו ישראל".:עוד באותו נושא