No Tag To Print

מרואן ברגותי פלאש 90

הראשון לציון הגיע לביקור בזק בגיברלטר

הרב הראשי לישראל הראשון לציון הרב יצחק יוסף בביקור בזק בגיברלטר
המסע לחיזוק הקהילות בגולה השתתף הרב הראשי לישראל במעמד סיום הש״ס המרכזי של בני הקהילה המקומית בגיברלטר.
במסגרת ביקורו בגיברלטר נפגש הראש״ל הגר״י יוסף הבוקר עם המושל הכללי נציגה של מלכת אנגליה אליזבט השניה בארמון המלכה המצוי במקום, לאחר מכן נפגש הרב הראשי עם ראש הממשלה במשרדו וזכה לקבלת פנים חמה.
הראש״ל שוחח עם המנהיגים והודה להם על היחס החם שמקבלים יהודי הקהילה מהממשל שמצידם השיבו כי הקהילה היהודית במקום היא מקור הברכה של המדינה. בפגישה השתתפו גם נשיא הקהילה מר חיים לוי רב הקהילה הרב חסיד וכן העסקן מנחם שם טוב.
גיברלטר ידועה כמי שסובלת ממצוקת גשמים וראש הממשלה ציין בפני הרב כי הוא מאמין שביקורו של הרב הביא עמו ברכה לעיר ואת הגשם לו ייחלו.