רגע לפני ההכרעה הדרמטית של השופטת ברוש, אלי טביב, הבעלים של בית״ר ירושלים ממשיך להפתיע והודיע על סיום ההתקשרות עם המאמן סלובודאן דראפיץ׳.
טביב יגיע בשבוע הבא לארץ. הביקור הקרוב של טביב בישראל יהיה משמעותי מאוד עבורו ועבור מועדון הכדורגל בית״ר ירושלים.
אחרי שדאג לעדכן בצורה מזלזלת את המאמן סלובודאן דראפיץ׳ באמצעות הדובר אושרי דודאי על סיום ההתקשרות ביניהם, בשבוע הבא אמור להתחיל הדיון המכריע בסוגיית עתידו של טביב בכדורגל הישראלי.
ההחלטה האם טביב רשאי להיות בעלים של מועדון כדורגל תתקבל עד סוף החודש.

אלי טביב צילום: פלאש 90
אלי טביב צילום: פלאש 90

 

אחרי אין ספור דחיות ומאבקים בין טביב וההתאחדות לכדורגל, הוחלט לאחרונה כי הגוף שבו יתנהל ההליך יהיה 'הועדה להעברת זכויות' בראשות השופטת בדימוס שרה ברוש.
האם הרחקתו של איציק לוזון מכל פעילות בכדורגל הישראלי שולחת מסר לאלי טביב שהוא צריך להתחיל להתרגל לעובדה שהוא יהיה מחוץ לבית״ר ירושלים? ככה זה נראה.
איציק לוזון, מנכ"ל מכבי פתח תקווה המחזיק בכמה תפקידים בכירים במועדון מכבי פתח תקווה ולאחרונה נבחר לשמש כחבר ועדת הנוער בהתאחדות, הורחק לשנתיים וחצי מכל פעילות במכבי פתח תקווה ובהתאחדות לכדורגל. את ההחלטה קיבל לאחרונה פרופסור מיגל דויטש, שהיה בראש הרכב בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל.
דויטש אמר בדיון כי החליט לא להטיל על לוזון את העונש המירבי של הרחקה לשבע שנים, ובחר להסתפק בשנתיים וחצי בלבד. ההרחקה תיכנס לפועל 90 יום לאחר ההחלטה, על מנת שהמועדון ימצא מחליף.

על פי סעיף 3 (י"ד) בתקנון היסוד של ההתאחדות, לא יכהן אדם בתפקיד כלשהו בקבוצה ובהתאחדות מי שהורשע בפסק דין סופי או בעבירה אחרת שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עימה קלון.
בעבירות שאין הרשעה עם קלון, בית הדין העליון רשאי להפסיק את כהונתו של אותו אדם.

לוזון הורשע בקשירת קשר לביצוע פשע, הסגת גבול ושימוש ברכב ללא רשות, נשלח על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב לשישה חודשי עבודות שירות ובנוסף הוטל עליו עונש 8 חודשי מאסר על תנאי "שלא יעבור תוך 3 שנים אחת מהעבירות בהן הורשע בתיק זה".

התיק הכבד ביותר שמונח במחלקה המשפטית של ההתאחדות הוא זה של אלי טביב. הבעלים של בית״ר ירושלים מנהל מאבק נגד הכוונה לשלול ממנו את האפשרות להישאר בעלים של המועדון בגלל הרשעתו בפלילים.
טביב ניהל מול הגורמים המשפטיים קרב ממושך והכל כדי למשוך זמן, והוא הצליח. טביב מנצל את סוללת עורכי הדין והכסף הגדול שיש לו כדי להתמודד עם ההתאחדות בכל ערכאה משפטית והוא עושה זאת בערמומיות רבה ובמסגרת החוק שמאפשר לו לגרור את ההתאחדות מבית משפט אחד לבית משפט אחר, לערער ולנצל את מכסת הזמן עד השניה האחרונה.
אחרי שטביב הצליח לגרום למבוכה לגורמים הרלוונטיים בהתאחדות, הגיע הרגע שבו הוא יאלץ להגיע לדיון הראשון בהליך בדיקת כשירותו להיות הבעלים של בית״ר ירושלים.

חודשים רבים גרר טביב את ההתאחדות לויכוח משפטי מי רשאי לדון בעניינו, בית הדין העליון בראשות השופט בדימוס אורי גורן או 'הועדה להעברת זכויות' בראשות השופטת בדימוס שרה ברוש.
טביב הבהיר להתאחדות כי אם לא תקבל את דרישתו שהועדה להעברת זכויות תדון בעניינו יעתור לבית המשפט. בימים אלה יחליטו בהתאחדות להיענות לבקשה. טביב יודע מה הוא עושה. במקרה שהועדה תקבע שהוא חייב לעזוב את בית״ר הוא רשאי לערער לבית הדין העליון. במקרה שהדיון יהיה בבית הדין העליון הוא הפסיד ערכאת ערעור אחת.
עורכי הדין שלו יורם זמיר ונועם פורר ינצלו כל ערכאה לערעור אם יקבלו החלטה שטביב אינו רשאי להישאר בעלים. זה יתחיל בועדה להעברת זכויות, יגיע לבית הדין העליון, לבית המשפט המחוזי ובסיום לבית המשפט העליון.

ארבע תחנות יש לטביב עד להכרעה הסופית בעניינו אם וכאשר ייאלץ להגיע לכולם.
הרחקתו של איציק לוזון מכל פעילות לשנתיים וחצי היא בעלת משמעות ומשקל רב בנוגע לעתידו של טביב. מיגל דויטש וחבריו בהרכב בית הדין נצמדו לתקנון והרחיקו את לוזון.
העבירות של לוזון חמורות הרבה יותר מאלה שהורשע בהן טביב. אצל טביב יש נסיבות אחרות, פחות חמורות מבחינת החוק הפלילי. למקבלי ההחלטה על עתידו של טביב יש אפשרות להפעיל שיקול דעת, אבל עדיין מדובר בהרשעה פלילית.
טביב הורשע בתקיפת קטין ובשיבוש הליכים. בית המשפט גזר עליו שישה חודשים עבודות שירות ובערעור לפני שנה עונשו הופחת לארבעה חודשים של עבודות שירות.

"העבירות של לוזון חמורות הרבה יותר מאלה שהורשע בהן טביב". איציק לוזון. צילום: פלאש 90
"העבירות של לוזון חמורות הרבה יותר מאלה שהורשע בהן טביב". איציק לוזון. צילום: פלאש 90

 

היתרון הגדול של טביב הוא שסעיפי ההרשעה שלו אינם מחייבים הרחקה אוטומטית מבעלות על המועדון. סעיפי ההרשעה מאפשרים הפעלת שיקול דעת. השאלה היא האם שיקול הדעת של חברי הועדה יהיו עם טביב או נגדו.

רגע לפני תחילת הדיונים על עתידו של טביב ואולי עתידה של בית״ר ירושלים חזרתי למסקנות ועדת שטרוזמן שהוקמה לבחון את כשרותם והתאמם של מי שיכול להיות בעל זכויות ניהול או בעלות בקבוצת כדורגל.
הועדה הגישה את מסקנותיה באוגוסט 2012 להתאחדות לכדורגל. בועדה נכחו השופט בדימוס אורי שטרוזמן, יו״ר הועדה, עו״ד דבורה חן, בכירה בפרקליטות המדינה וברשות לניירות ערך לשעבר ומשה ברקת, יו״ר קבוצת הפניקס לשעבר.
אחד המשפטים המשמעותיים במסקנות ועדת שטרוזמן היה: ״למנוע בעלות על קבוצה של מי שהורשע בעבירה המעידה עליו, לדעת בית הדין, שאיננו ראוי להיות בעליה של קבוצה או שיהיה בה פגיעה בדימוי הציבורי של ענף הכדורגל״.

המלצות בדבר "האישיות הרוכשת":
1. הבעלות על קבוצה תהיה רק ל"אישיות הרוכשת", כלומר לתאגיד (עמותה או חברה). שקיבלה אישור עבורה ועבור כל אחד מיחידיה מהועדה המאשרת. לא יינתן היתר לבעלות פורמלית של "אישיות רוכשת" בעוד הבעלות האמיתית איננה שלה אלא של אישים או תאגידים אחרים. מצג שווא בנושא זה יוביל לביטול אישור הרכישה ואף להפסקת פעילות המועדון (השינוי: כיום יש בעלים שאינם רשומים כבעלי הקבוצות).
2. לשנות את סעיף 5 א' (1) בתקנון העברת זכויות, בסעיף הבא: הועדה לא תאשר "אישיות רוכשת או מי מיחידיה שהורשעו בעבירה אשר בית הדין העליון קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינם ראויים להיות בעליה של קבוצת כדורגל" (לפני כן: "הורשע בעבירה שיש עמה קלון וטרם חלפו 7 שנים מפסק הדין או מגמר ריצוי העונש").
3. לשנות את סעיף 5 ב': "הועדה רשאית שלא לאשר התקשרות גם מטעמים אחרים כגון, אך לא רק, פגיעה בדימוי הציבורי של ענף הכדורגל" (לפני כן לא הופיע הנושא התדמיתי של ענף הכדורגל והפגיעה האפשרית בדימויו הציבורי).
5. לחייב את האישיות הרוכשת בהחזקת הון עצמי של 3.5 מיליון שקל בליגת העל ומיליון שקל בליגה הלאומית, או בהפקדת ערבות בנקאית ברשות לבקרה על הסכומים הנ"ל, בנוסף על חובת הפקדת הערבות הבנקאית הקיימת (עד עכשיו: מיליון ו-250 אלף).
8. להקנות לבית הדין של ההתאחדות בהרכב נשיאו, אם לא ייבצר ממנו לשבת בדיון, סמכות לדון בערעורים על החלטות הועדה.

 

מתכנן בעלות עוקפת

אלי טביב לא יתנתק מהקבוצה גם אם בסוף ההליך המשפטי יוחלט שהוא אינו יכול להיות בעלים של קבוצת כדורגל. טביב יעביר את הבעלות על בית״ר לאדם קרוב מאוד אליו כדי לנהל אותה.
הוא עשה זאת בתקופת הצינון מכפר סבא, כאשר רכש את הפועל תל אביב ונאלץ להיות בתקופת צינון של שנה.
ההתאחדות לא הצליחה אז למנוע ממנו לנהל בפועל את הפועל תל אביב בטענה שהוא לא רשום בשום תפקיד רשמי במועדון ואין להם יכולת להעמידו לדין על כך.
אם טביב יורחק מכל פעילות, כך הוא ינהג גם בבית״ר. אין מניעה לטביב לתת ערבויות למועדון בבקרה גם אם אינו חלק רשמי מהמועדון.
טביב אמנם יורחק אולם בפועל ינהל את המועדון ויעשה צחוק מכולם.
מאחר והפרשנות של החוק מאפשרת שיקול דעת בעניינו של טביב, יתכן ולחברי הועדה עדיף להפעיל שיקול דעת כזה שלא יעשה צחוק לאחר מתן ההחלטה בנוגע למעורבותו של טביב בניהול המועדון ובבעלותו הפיקטיבית של אדם אחר.

לצפייה בדו"ח המלא> לחצו כאן.

‫משה בוקר‬‎

‫משה בוקר‬‎

כתב הספורט של אתר ערוץ 20