מתוך דיוני הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת. צילום: ללא

שרת המשפטים איילת שקד הציגה היום (ד') בוועדה לקידום מעמד האשה של הכנסת את תזכיר החוק שהיא מקדמת להטלת קנסות מנהליים על צרכני הזנות. תזכיר החוק יקבע כי הקנס שיוטל על צריכת זנות יהיה בגובה של 1,500 ש"ח. עבירה חוזרת שנעברה בתוך שלוש שנים מהעבירה הראשונה תוביל לקנס בסכום של 3,000 ש"ח. מי שקיבל את הקנס יוכל לשלם, להגיש בקשת ביטול או להגיש בקשה להישפט. ככל שבית המשפט יחליט שהעבירה אכן נעברה, הוא יהא רשאי להגדיל את גובה הקנס עד לסכום של 14,400 ש"ח.

תזכיר חוק זה יחול על צריכת זנות מבגירים. צריכת זנות מקטינים כבר מוגדרת כעבירה פלילית בספר החוקים של מדינת ישראל. שרת המשפטים בהסכמת שר הרווחה תוכל לקבוע אמצעי חלופי במקום קנס, כמו שילוב בסדנה טיפולית-חינוכית למניעת צריכת זנות. התזכיר יחול כהוראת שעה למשך חמש שנים, וילווה במחקר אשר יבחן את השפעתו, את האופן בו נאכפת העבירה, וצעדים נוספים.

שקד הבהירה כי תזכיר החוק מבחינתה אינו הדבר העיקרי בטיפול בזנות. הוא יהווה חלק מהחלטת ממשלה רחבה שבכוונתה להביא לאישור בחודשים הקרובים. מדובר בתכנית משותפת למשרדי המשפטים, הרווחה, החינוך והבריאות. התכנית תטפל בשני נושאים עיקריים: הראשון, הרחבת המענים הטיפוליים והבריאותיים הניתנים הן לעוסקים בזנות והן לצרכני הזנות: בניית תכניות שיקום לנשים בזנות שכוללת מסלול טיפולי, תעסוקתי, וכלכלי; תכניות לאיתור ומניעה; הקמת דירות חירום, מרכזי גמילה ומרפאות מין המיועדים לאוכלוסיות מסוימות "מועדות"; תכלול הפעילות הממשלתית לצמצום היקפי הזנות; וכן גיבוש תכנית טיפול לצרכני זנות.

הנושא השני שיטופל הוא העלאת המודעות הציבורית למאפיינים, לגורמי הסיכון ולנזקים הכרוכים בתעשיית הזנות. בין השאר מדובר בקביעת תכנים לתלמידים במערכת החינוך בתחום המיניות הבריאה ומניעת פגיעה כתכני חובה; עיבוי תכני ההכשרה של הצוותים החינוכיים לאיתור וזיהוי של קטינים בסיכון לניצול ופגיעה בזנות; קיום הדרכות לחיילים ולסטודנטים בדבר הנזקים שבצריכת שירותי מין ובעיסוק בזנות; קמפיינים בדבר הנזקים הכרוכים בתעשיית הזנות; הדרכות חובה לעוסקים במקצועות עם נגיעה פוטנציאלית לתחום הזנות; פרסום תכנים של סיוע, ליווי ושיקום בתחום הזנות המיועדים לאוכלוסייה המצויה בזנות.

"סחר בנשים וצריכת זנות – מחוץ לתחום"

ח"כ שולי מועלם-רפאלי אומרת: "תזכיר החוק הוא אמירה יהודית, ערכית, מוסרית וחברתית ברורה של מדינת ישראל וכולל בתוכו את הפללת צרכני הזנות ואת שיקום הנשים והגברים שנקלעו לזנות. העבודה לא נגמרה, יש עוד הרבה עבודה ובראשה גיוס משרד החינוך למאבק בתופעה, כי הכל מתחיל בחינוך.

"היום החברה הישראלית התקדמה למקום טוב יותר, ובתוכה אני מבקשת לציין בהתרגשות את הציונות הדתית שמעולם לא עסקה בנושא, ובחרה מתוך ערבות הדדית ומתוך הרצון לבער את הרע לעסוק בנושא הקשה של הזנות , מהנושאים שנמצאים בחצר האחורית של החברה הישראלית באמצעות קואליציית הארגונים הדתיים שהקמתי, קואליצייה בה שותפים עשרות ארגונים מרכזיים מכל גווני הקשת של הציונות הדתית".

שרת המשפטים איילת שקד: "היום אנחנו מעבירים מסר – סחר בנשים וצריכת זנות הם מחוץ לתחום. צריכת זנות היא דבר פסול מוסרית ופוגעני שמחפיץ את גופן של הנשים בישראל. אין כל סיבה שחיי הנשים בחברה יהיו הפקר. הטיפול בזנות צריך להיות רחב הרבה יותר – ובכך נטפל בחודשים הקרובים. אני מודה לחברות הכנסת שולי מועלם ועליזה לביא על הובלת הנושא בשנים האחרונות, למנכ"לית משרד המשפטים אמי פלמור שהכינה דו"ח חשוב בעניין ולמחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים על הכנת תזכיר החוק".:עוד באותו נושא