לפני כ-2000 שנים, עם ישראל עמד עם הגב לקיר, והחרב הייתה מילימטרים מהצוואר לפני שחיטה.

היוונים שלטו בארץ ישראל, וביקשו להמיר את כלל היהודים מדתם.
כנגד ומעל כל סיכוי הגיוני, נלחמו היהודים אשר נקראו מכבים, עד טיפת דמם האחרונה וניצחו את היוונים, השתלטו מחדש על בית המקדש.
על נצחון זה ועל הנס הגדול, נקבעו 8 ימי חג לעם ישראל, כשם שדלקה מנורת בית המקדש 8 ימים.

צילום: דניאל חדד

לפני 72 שנים, עם ישראל עמד עם הגב לקיר והחרב הייתה מילימטרים מהצוואר, לאחר ששחטה מיליונים מבני עמו שנים בודדות קודם לכן.

הבריטים שלטו בארץ, ויחד איתם הייתה כמות גדולה של ערבים, אשר חפצו בסיום עבודתו של הצורר הנאצי.

כנגד ומעל כל סיכוי הגיוני, פלוגות המחץ הקטנות של העם היהודי וצה״ל בחיתוליו, הצליחו להביס לא רק את הבריטים ולגרש אותם מהארץ, אלא להביס את הערבים אשר ניסו להשמיד אותם בארצם, וגם את חמשת צבאות ערב שבאו לסייע להם בששון ושמחה, בשם האיסלם והדם.

על נצחון זה ועל הנס הגדול, לא נקבעו 8 ימי חג.
על הנצחון הזה ועל הנס הגדול של תקומת העם היהודי בארצו לאחר 2000 שנות גלות, לאחר שואה והשמדה, אנחנו 72 שנים מתנצלים ומתרפסים בפני אויבנו, שונאינו ומבקשי רעתנו.

לא האג, לא בצלם, לא האויב הערבי ולא האנטישמי, אף אחד לא יכול לגרש אותנו לגלות חוזרת.
אף אחד לא יכבה את הלהבה ששמה עם ישראל.

חג אוּרים שמח.


רוצים להישאר מעודכנים? הצטרפו לקבוצת וואטסאפ או טלגרם שלנו.