No Tag To Print

צילום: מרים אלסטר פלאש 90

הקבינט יכריע | מחלוקת בין משרדי האוצר והבריאות על פתיחת המסחר

השיחות בין המשרדים הגיעו למבוי סתום: שר הבריאות מתנגד לפתיחת המסחר כבר ביום ראשון הקרוב ואילו שר האוצר מסרב לדחות את פתיחת המסחר לשלב הבא

ההחלטה לגבי פתיחת המסחר ביום ראשון הקרוב מעוררת מחלוקת בקרב השרים שנפגשו לשיחה היום ולא הגיעו להסכמות. שר הבריאות אדלשטיין מתנגד לפתיחת המסחר כבר ביום ראשון הקרוב, ואילו שר האוצר כ"ץ מסרב לדחות את פתיחת המסחר לשלב הבא של הקלות היציאה מהסגר. בעקבות כך הכרעה סופית תתקבל בקבינט הקורונה רק מחר.

המחלוקת בין השניים נוגעת נובעת מהרצון של אדלשטיין להבין למה לייחס את העלייה בתחלואה בעוד כשבועיים, שהרי גם מערכת החינוך תחזור חלקית בראשון הקרוב. מאידך השר כ"ץ מבהיר שחייבים להתניע את המשק כבר עכשיו מבלי להתניע גם את התחלואה.

צילום: אבשלום שושוני ואוליבר פיטוסי, פלאש 90

על רקע המחלוקת על פתיחת המסחר בראשון הקרוב עדכן היום משרד החינוך כי הלימודים בכיתות א' ו-ב' יורחבו לארבעה ימים בבתי הספר. השינוי התאפשר ע"י הפחתת יום לימודים מתלמידי כיתות ג'-ד', שהיו אמורים ללמוד חמישה ימים, וילמדו ארבעה.

לפי התכנית, שגובשה במשרד החינוך בתיאום עם מנהלי בתי הספר וראשי הרשויות, כיתות א'-ד' ילמדו לפחות ארבעה ימים בבית הספר החל מהשבוע הבא, תלמידי כיתות ה'-ו' ימשיכו בלמידה מרחוק.

המתווה שגובש בהתאם להחלטות קבינט הקורונה יכלול על פי דרישת משרד הבריאות את קיום הלימודים בחצאי כיתות – 18 תלמידים בכיתה. כמו כן הדגיש שר החינוך כי מדובר בתכנית זמנית לשבועיים וזאת בכפוף להחלטות הקבינט.

בתוך כך פרוייקטור הקורונה היוצא, הפרופסור רוני גמזו, מסר  מוקדם יותר היום תדריך מטעם משרד הבריאות באשר למצב מגפת הקורונה בארץ, ואף היה איש בשורות כאשר אמר כי בהחלט ישנו אור ירוק לקבינט לאפשר את המעבר לשלב ההקלות השני.

"אנו נמצאים בממוצע שבועי שירד מתחת לאלף חולים. לא רק הכמות היומית היום סביב ה-800, הממוצע הוא סביב 1,000, עברנו את היעד ששמנו לנו להגיע אליו לסבב ההקלות השני. אנו נמצאים באור ירוק לקבינט כדי לקבל את ההקלות השניות".

עוד הודיע גמזו כי התקבלה החלטה לקצר את משך הבידוד ל-10 ימים, בכפוף לשתי תוצאות שליליות: "קיבלנו החלטה לקצר את הבידודים לעשרה ימים, אך זה תלוי בשתי בדיקות. זה עדיין לא מאושר. ההחלטה המקצועית התקבלה, זה מחכה להחלטת הדרג המדיני".

"שמנו לב שיש ירידה מהותית בבדיקות. ירידה דרסטית שהביאה לעלייה בשיעור הבדיקות החיוביות. זה אומר שמי שמגיע בסוף להיבדק אלה רק המאומתים באמת, הסימפטומטיים. חלאס, לכו להיבדק".

It is not Android