No Tag To Print

מרואן ברגותי פלאש 90
צילום: יותם בשן, ביה'ס שדה כפר עציון

הצפר הופתע לגלות את הציפור הנדירה, שנתנה לו גם לצלם אותה

ציפור נדירה מסוג "תור מזרחי" תועדה סמוך לבית ספר שדה כפר עציון

הצפר של בית הספר שדה כפר עציון יותם בשן היה אתמול בעוד יום רגיל בעבודה, אלא שבזמן שצעד על השבילים ציפתה לו הפתעה: 'תור מזרחי', ציפור שמוצאה באזור מרכז אסיה וסיביר ונצפתה בישראל פעמים ספורות בלבד בשנים האחרונות (פעם אחת ב2015 ופעמיים ב2019).

התור המזרחי נחשב לציפור מגושמת בהשוואה לקרובת המשפחה שלו ,הצוצלת תור הצווארון והתור המצוי. חוץ מזה, התורים המצויים עזבו את ישראל בסתיו ואינם נמצאים כעת בארץ. בחורף נוהגים התורים המזרחיים לשהות בעיקר באזור הודו ותאילנד. בארץ הוא מזדמן נדיר ביותר, במיוחד בסוף הסתיו (נובמבר).

בשן הסביר כי "סימן הזיהוי החשוב ביותר הוא דגם סוככות השכמה וסוככות הכנף: בשונה מתור מצוי, שולי הנוצות מטושטשים ומרכז הנוצה הכהה נרחב יותר ואינו מוגדר היטב. פסי כנף בהירים בולטים יותר בקצות הסוככות הגדולות והבינוניות. העור החשוף מסביב לעין מצומצם, ודגם הפסים בצידי הצוואר בולט פחות".

כאשר תיאר בהתרגשות כיצד הילך התור המזרחי על הקרקע ואכל מהזרעים ביקש להדגיש בשן כי "ביקור התור מוכיח שוב את חשיבות החורשות והצמחייה שנמצאים בקיבוץ כפר עציון והסביבה, המהווים מקום מפלט לחיות, אך גם מאפשרים לתושבים ולמבקרים לצפות בהם."

התור המזרחי דוגר מהרי אורל מזרחה לרוחב כל אסיה. תת המין המערבי יותר meena מעט קטן יותר (והוא זה שנצפה בכפר עציון) ודומה יותר לתור מצוי. תת המין המזרחי orientalis גדול וכהה יותר.