No Tag To Print

הצעת חוק: פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה

לדבר ח"כ קלנר שהגיש את ההצעה, "כאשר אדם אחד גם אחראי על ייעוץ משפטי לממשלה וייצוגה – ובו זמנית מחזיק בסמכות של העומד בראש מערך התביעה, עלולים להיווצר ניגודי עניינים"

ח"כ הנכנס אריאל קלנר

חבר הכנסת אריאל קלנר (הליכוד) הניח הבוקר (ב') על שולחן הכנסת הצעת חוק שמטרתו להפריד בין התביעה הפלילית לבין הייעוץ המשפטי לממשלה. לדבריו, "הפרדת סמכויות היועץ המשפטי לממשלה הכרחית למנהל התקין, לדמוקרטיה ולאמון הציבור".

"כאשר אדם אחד גם אחראי על יעוץ משפטי לממשלה וייצוגה – ובו זמנית מחזיק בסמכות של העומד בראש מערך התביעה, עלולים להיווצר ניגודי עניינים ואף חשש לשימוש פסול בכוח זה", הוא הסביר.

על פי הצעת החוק, שר המשפטים ימנה תובע כללי באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת שלו (או לנציגיו) תהיה הסמכות הבלעדית לנהל הליך פלילי מטעם המדינה. מי שיהיה כשיר לכהן כתובע כללי הוא רק אזרח ישראלי, שהוא חבר לשכת עורכי הדין ושעסק לא פחות מעשר שנים בייצוג צדדים להליכים פליליים, מהן לפחות חמש שנים בישראל.

ההצעה גם מגבילה את תקופת כהנותו של התובע הכללי לכהונה אחת בלבד בת שבע שנים וקובעכת כי הוא לא יעסוק בכל עבודה אחרת פרט לתפקידו.

https://www.20il.co.il/%d7%9c%d7%a4%d7%99%d7%93-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%98-%d7%97%d7%a1%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%a4%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%97%d7%95

It is not Android